Kickoff

Vilken solbränna vill du ha?

”Jag tycker att det är lite dyrt”. Den potentiella kunden tittade upp. Förhandlingen var igång.
”Jämfört med vad?” sa konsulten.

Kunden ville öka kompetensen hos sina säljare så att de hade bättre kundmöten. De var inte så många. Ett halvdussin. Men kunden hade inte tänkt färdigt om vad han ville få ut av dagen…

Det är skillnad mellan information, kunskap och kompetens. 

Information är förpackad data så att den bli begriplig.
Kunskap är förstådd information
Kompetens är applicerad kunskap.

 
Informationsmöten kan många delta i och de är sällan inspirerande. Det är någon form av envägskommunikation. Väldigt lite information kommer att fastna men du som chef kan bocka av att alla blivit informerade. 
Kunskapsmöten kräver ett mer aktivt deltagande, möjligheter att reflektera och ”landa” informationen. Här behövs helt andra metoder än det passiva lyssnandet och genomlidandet av ännu en PowerPoint-festival. 
Kompetensmöten behöver tid, resurser och helt andra metoder som gör att personerna får träna sig och utveckla sina färdigheter. Även rummet vi är i behöver anpassas därefter.

När kunden kund tyckte att det var dyrt jämförde han konsultens utbildning med något annat: 

”Jaa, jämfört med ett säljseminarium” sa han.
”Jämför du en utbildning med ett seminarium?” sa konsulten
”Ja, vadå?”
”Men det är ju som att jämföra en EU-moppe med en limousin. Båda tar dig framåt men med helt olika nivåer av kvalitet och tid.”
”Jo det har du ju rätt i. Hos dig kan de få individuell feedback och chansen att diskutera. På ett seminarium sitter trehundra andra åhörare där. Det är bara envägskommunikation. Okej, jag väljer dig. Nu kör vi.”

I mitt eget fall uttrycker jag mig så här till mina kunder: ”Om vill ha en ytlig solbränna räcker en föreläsning. Vill du ha en djupare solbränna ska du välja en utbildning. Vill du sedan ha en riktig bestående ”deep-tan” så ska du välja individuell coaching.” Det här förstår de allra flesta. 

Sedan är det alltid en balans mellan målet du vill nå och resurserna du tillsätter. Kanske har du bara råd med en ytlig solbränna? Så länge du är medveten om skillnaden är allt gott.

Lycka till med dina olika möten!

//Antoni

Text: Antoni Lacinai