Kickoff

Hälsa i fokus

Yoga har blivit mainstream och smoothies på fikabordet är hetare än någonsin. Samtidigt som möten allt oftare präglas av stress och energislukning jobbar landets anläggningar för att gästerna ska känna precis tvärt om.

Text: Anna Karlsson

Du sitter under ett möte på en stol i ett rektangulärt rum och lyssnar på din chef som rabblar siffror med en gråtrist powerpoint i förgrunden. I pausen serveras bryggkaffe och kanelbullar. Vill du röra på dig erbjuds några slitna träningsmaskiner i anläggningens källare. Du slås av en tanke: vad gör jag här? Kanske framstår ovanstående som en ganska vardaglig beskrivning av hur en konferens kan se ut. Sylvia Nylin, vd för bokningsbolaget och medlemsorganisationen Svenska Möten, upplever att många pratar om möten med en suck. 
– Möten är något man stressar över, som man tycker tar tid från ens ordinarie arbetsuppgifter. Många som går på ett möte vet inte varför de har blivit kallade och känner det som att de slösar bort sin tid, säger hon.
Det har gått ett drygt ett år sedan Sylvia gick från jobbet som vice generalsekreterare för Svenska Turistföreningen till sin nuvarande post. Under den tiden har hon märkt att diskussionen som präglar mötesbranschen till stor del handlar om hur man kan eliminera stress och skapa möten som ger snarare än slukar energi. 
– Det viktigaste är att ha ett tydligt syfte och mål med konferensen, men också att rama in den med passande aktiviteter. Har du en HR-konferens om hur personalen mår på jobbet kanske man ska välja aktiviteter som går åt mindfulness- och yoga-hållet. Har man värsta kickoffen för att öka tempot i företaget är det kanske bättre med något fysiskt som får ihop gänget. 

Deltagarnas välmående är något som på senare år har fått allt större fokus. Hälsotrenden har vidgats från att främst handla om fysisk träning till att även beröra det psykiska måendet. I takt med att forskningens frammarsch kring hur hjärnan fungerar och vad som krävs för att göra människor mer kreativa ökar intresset för att jobba mer medvetet med mötenas upplägg, berättar Sylvia. 
– Anläggningar och företag jobbar mer på att kombinera kropp och sinne än tidigare. Man försöker komma på sätt att få deltagarna att använda alla delar av hjärnan genom att jobba med mer genomtänkta format. Målet är att få deltagarna att uppleva att mötet faktiskt gav något, säger hon.
Som en del i detta har även pauserna under själva mötet kommit att fyllas med meningsfullt innehåll. Kanske erbjuder man deltagarna tio minuters qigong eller yoga för att öka välbefinnandet och komma ner i varv. Mötenas format har också börjat förändras. Från att tonvis av powerpoints har präglat sammankomsterna eftersträvas i högre grad interaktion, där deltagarna aktiveras istället för att enbart vara passiva åhörare. Med bakgrund av detta har önskemålen om att få sitta i loungemiljöer, där man kan konferera lite mer informellt, ökat. Sylvia berättar att både anläggningarna och företagen själva tycks ha insett att det är få som tycker att det är kul att sitta en hel dag i biosittning. 
– Många kunder efterfrågar lite annorlunda mötesmiljöer, allt från kyrkor till vildmark. Vi är ju extremt väderberoende i Sverige men fler anläggningar satsar på att utveckla sina utomhusmiljöer med mer än bara bord och stolar. Kanske har man stubbar som formar en ring för att skapa lite av en lägereldskänsla. 

För att sticka ut i en starkt konkurrensutsatt bransch är det vanligt att anläggningarna nischar sig genom att erbjuda olika koncept – ofta i form av mer fysisk träning eller åt spa- och mindfulnesshållet. På Högbo Bruk, strax norr om Sandviken i Gästrikland, har man i många år fokuserat på utomhussporter som golf, mountainbike, längdskidåkning och kanotpaddling. Liknande tänk gäller på Körunda Hotell & Konferens i Nynäshamn där den före detta proffsboxaren Paolo Roberto är delägare och själv håller i olika typer av träningspass. I andra änden av hälsospektrumet ligger anläggningar som fokuserar mer på vila och återhämtning. Dit hör det japaninspirerade spa-hotellet Yasuragi i Nacka utanför Stockholm, som uppmanar sina gäster att stänga av mobiltelefonen.
– På spaanläggningarna handlar det om en annan typ av hälsotänk. Där ska deltagarna få chans att stressa ner för att på så sätt hitta lugn och kreativitet. Man kan tycka att spa känns lite 90-tal, men det står sig helt klart starkt. Många anläggningar runt om i landet satsar just nu på att bygga ut sina span, säger Sylvia och nämner Hoks Herrgård Spa & Fitness i Småland och Vadstena Klosterhotell & Spa i Östergötland som exempel.
Hon lyfter fram yogan som en allt mer självklar aktivitet i konferenssammanhang. Från att det för tio år sedan var svårt att få in en man i yogarummet har den meditativa träningsformen kommit att bli mainstream. 
– Yogaövningar har gått från att ses som en flummig och lite suspekt aktivitet som utförs i myskläder till att bli något helt normalt som gärna sprängs in på rasterna under en konferens, säger Sylvia och tillägger:
Även om det generellt sett fortfarande är de klassiskt fysiska aktiviteterna som dominerar blir det fler anläggningar som erbjuder lugnare alternativ. Trenden är att man inser att hjärna och kropp hänger ihop. 

På matområdet har hälsofrågan också fått en mer framträdande roll, både i anläggningarnas profil och vad gäller efterfrågan från gästerna. Något som har ökat avsevärt är önskemål om specialkost, och då inte i första hand på grund av allergier, utan snarare dieter av olika slag, berättar Sylvia. 
– Det allt större antalet gäster som efterfrågar specialkost är en utmaning produktionsmässigt för många anläggningar. Gästerna ser det idag som en självklarhet att menyn ska kunna anpassas efter deras önskemål. 
Till följd av den rådande hälso- och miljömedvetenheten i samhället blir det allt fler konferenskök som håller en vegetarisk tonvikt. Det kan yttra sig i form av en köttfri dag i veckan, eller genom att helt enkelt lägga mer krut på salladsbordet till lunchbuffén och att placera det strategiskt i matsalen. Men starkast har hälsotrenden kanske slagit på fikapauserna. Där har det blivit standard att erbjuda nyttigare alternativ till det klassiska fikat, berättar Sylvia.
– Bullarna är kvar men det ska också gärna finnas shots, smoothies och energibollar utan vitt socker. Den här trenden kring hälsofikat har vuxit fram successivt, men jag upplever att den blev väldigt tydlig under 2016. 

Det framtrådande hållbarhetstänket i samhället har smittat av sig på konferensanläggningarna på flera sätt. Idag finns exempel på hur vissa ställen erbjuder pausaktivteter som slår två flugor i samma smäll. En sådan är att låta gästerna sätta sig på en trampcykel med inbyggt usb-uttag som gör att de kan cykla i ett par minuter och samtidigt ladda telefonen. 
– Jag tror att hälsotrenden kommer att hålla i sig. Ett av västvärldens största problem idag är fetma. Även om en hälsosam konferens inte gör att man går ner i vikt så kan den i alla fall inspirera, säger Sylvia.
Hur ser du på hälsofokus som konkurrensfördel för landets anläggningar? 
– Trender har en tendens att förvandlas till hygienfrågor. För några år sedan var det en konkurrensfördel att ha fritt wifi, idag är det en ickefråga. Samma sak tror jag kommer att ske vad gäller hälsosam mat och fysiska och avkopplande aktiviteter; de närmaste åren kommer det fortfarande att vara ett hett ämne som anläggningarna jobbar med. Sedan kommer det övergå i självklarheter.