Kickoff

Fler och bättre idéer när vi tänker med händerna

I ett tidigare nummer berättade jag hur hjärnforskning visar att vi minns mer av det vi lyssnar på när vi antecknar för hand. Att röra handen och rita bokstäver och annat verkar bidra till att hjärnan programmeras. Nu har ett nytt forskningsprojekt vid Kingston University visat att vi verkar få ännu bättre resultat när vi tänker också med händerna.

Text: Jörgen Dyssvold

Hittills har man sett det som att tänkande pågår strikt i hjärnan, en sanning som nu utmanas. Att förstå hur vi tänker och fattar beslut genom att interagera med världen omkring oss kan enligt forskarna vid Kingston hjälpa företag att öka produktiviteten och till och med förbättra människors chanser att få ett jobb.

Det händer nämligen något när man sätter penna och papper, modellera, lego eller annat i folks händer under tiden de tänker. Vi fungerar helt enkelt annorlunda när vi tänker också med händerna. I själva verket är det sällan i vardagen som vi tänker strikt med hjärnan. Oftast sker det samtidigt som vi håller på med andra aktiviteter.

I en första studie bjöd man in 50 personer som delades in i två testgrupper. Uppgiften var att lösa något man kallar ”the 17 animals problem” där 17 djur ska delas upp med hjälp av fyra pennor så att varje penna innehåller ett udda antal. Den ena gruppen fick rita på surfplattor och den andra bygga modeller med händerna.

De som byggde modeller kom betydligt snabbare fram till lösningen, som handlade om att man måste korsa några av pennorna för att få ihop det. De som ritade behövde avsevärt längre tid och detta oberoende av faktorer som ålder, utbildningsnivå och annat.

I nästa steg ville man se om känslor, exempelvis ångest inför en uppgift, också påverkades. En klassisk uppgift som många får ångest inför är att lösa matematik. Även denna gång fick en grupp använda enbart hjärnan och den andra fick jobba med polletter.

I den första gruppen ökade ångestnivån stegvis för varje fel de gjorde, vilket kraftigt försämrade prestationen. I gruppen som jobbade med polletter ökade däremot ångesten knappt alls, trots att också de begick misstag. Man funderar nu för fullt på varför vår rädsla att göra fel verkar elimineras nästan helt när vi tänker med händerna och hjärnan i kombination.

Forskarna menar att man bland annat vid rekrytering kan dra nytta av deras nya upptäckter. Ofta använder man där klassiska intelligenstester där de sökande får använda enbart hjärnan. Det gör att man kan missa många av de bästa kandidaterna.

Ett annat område där upptäckterna borde kunna göra skillnad är vid möten som workshops och liknande. Ofta stannar det också där vid papper, pennor och post-it lappar som hjälpmedel vid kreativt eller annat tankearbete.

Inom tjänste- och servicedesign är ett av stegen det man kallar prototypande. Efter tankearbete och skisser på papper tar man hjälp av saker som modellera, lego, piprensare, flirtkulor och annat för att bygga enkla prototyper. Prototypande skulle kunna vara ett alternativ till eller inslag i grupparbeten, också vid konferenser och liknande event.

Ett första steg för att få fler idéer och minnas mer är alltså att gå från dator eller surfplatta till penna och papper. Vill vi förbättra resultatet ytterligare ska vi alltså ta hjälp av legolådan, pysselboxen eller spelmarkerna till det där pokersetet som vi fick i julklapp. Helt klart värt att testa.