Kickoff

Gullmarsstrand Hotell Konferens expanderar

Fullt hus hela året är målsättningen för Gullmarsstrand Hotell & Konferens i Fiskebäckskil som just nu expanderar vidare vid Gullmarsfjorden och havet. Målsättningen är att möta framtida både svenska och internationella konkurrens med ökad attraktion och tillgänglighet. Med absolut topputrustade mötes- och konferensrum, måltider på lokala råvaror som är energikickar och en skärgårdsmiljö med vattennära njutningar, som är svårslagna.

Gullmarsstrand samlar på reseanledningar
Enkelt kan vi säga att Gullmarsstrand samlar på anledningar för affärs- och privatresenär att besöka hotellet. Utan anledningar inga upplevelser. Det är både tråkigt för gästen och olönsamt för företaget. Och det är just detta som är orsaken till detta stora och omfattande utvecklingsarbete som ytterligare ska bidra till året-runt-säsong och lönsamhet på denna Bohusläns kanske mest kända och professionella anläggning.
- Vi skapar och samlar på anledningar. Reseanledningar. Upplevelseanledningar. Utan dessa är vi bara ett hotell, tråkigt för gästen och mindre lönsamt för oss. Detta kräver att vi lever i ständig utveckling, behåller en stark position på privat- och evenemangssidan, men även måste öka på mötessidan, annars klarar vi inte att nå våra högt ställda mål om fullt hus hela året, säger Maria Kjellsson, VD på Gullmarsstrand Hotell och Konferens.

Växer både inom- och utomhus
Estetik och effektivitet hänger alltid ihop på Gullmarsstrand. Arkitektkontor i denna förändringsprocess är internationellt uppmärksammade och belönade Claesson Koivisto Rune som alltså svarar för att Gullmarsstrand nu får 450 kvm nya sköna ytor såväl inom- som utomhus. Uppdraget omfattar en helt ny konferenslokal samt en befintlig lokal som nu växer vidare mot havet och kan ta upp till 200 personer. Den tekniska utrustningen har uppdaterats för att motsvara mycket högt ställda krav. Den tidigare Studion har blivit Biblioteket, en behaglig bokmiljö med inriktning på avkoppling, samvaro och kanske en stunds läsning. Vi har även byggt om utomhusmiljön dvs våra bryggor, både höjt dem för att möta framtida vattennivåer men också ytterligare skapat ytor för socialt umgänge.

• Varje dag är en ny match med ny spelplan,fortsätter Maria. Så är det för våra gäster och så är det för oss. För oss gäller det att vara på tårna och överträffa förväntningarna. För att bli den mest attraktiva havsnära anläggningen i landet måste vi ständigt utveckla anläggningen och vårt eget värdskap, där personalen är en nyckel för framgång. Hittills har det gått bra men framtidens konkurrens lär bli ännu hårdare och det kommer att krävas stora insatser för att möta den.
• Med 20 miljarder som idag spenderas av utländska besökare som kommer med flyg till Sverige står turismen för ett betydande bidrag till samhällsekonomin, till entraprenörskap och nya jobb, säger Maria Kjellsson, VD för Gullmarsstrand Hotell & Konferens. Med rätta kan vi tala om besöksnäringen som basindustri och ersättare för den klassiska tunga industrin i landet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter