Kickoff

Mot framtidens möten

MÖTESCOACHEN Ett stort seminarium med professionella mötesbokare förutspådde under våren om hur framtidens möten kommer att vara. Mötesexperten Jörgen Dyssvold sammanfattar resultatet.

Mest troligt kommer vi att fortsätta mötas också i framtiden. Sättet vi gör det på, platserna och formerna kommer att förändras. Men väldigt lite talar för att det kommer utvecklas en enda typ av möte som skulle passa alla behov.

När vi ska sia om framtiden fastnar vi lätt i sökandet efter ett universalscenario. Många har till exempel gett sig på frågan om möten i framtiden kommer vara fortsatt fysiska eller övergå till virtuella. Den här metoden, att söka svar genom alternativa frågor, riskerar att leda oss fel i våra framtidsspaningar.

Det som kommer är nämligen oftast kombinationer och helt nya saker. För några år sedan frågade man sig om vi skulle gå ifrån att äta kött 5–7 dagar i veckan till att bli vegetarianer. Istället blev det en kompromiss där många idag kallar sig flexitarianer, äter fortfarande kött men numera bara ett par gånger i veckan.

Att utgå ifrån att det som vi gör nu skulle vara det normala för all framtid är en annan orsak till att många går vilse när man försöker sia om framtiden. Människan styrs helt enkelt av för många faktum och den kulturella kontext man är en del av här och nu.

Att sluta köpa skivor, ha datorer i hemmen eller prata i headset på stan avfärdades av många experter som omöjliga tankar, mest på grund av att den kultur som då rådde. Men kultur utvecklas precis som teknik och priser övertid och dessa komponenter har alla en påverkan på sättet olika saker görs på.

En vanlig myt är nämligen att människor förändrar sitt beteende och samhället genom att börja göra nya saker. Det stämmer inte. Människan fortsätter till största del göra samma saker som de alltid har gjort, men på nya sätt. Sätt som möjliggörs av ny teknik, att saker genom lägre pris blir tillgängliga för fler eller att de blir kulturellt accepterade.

För några veckor sedan genomfördes ett framtidsseminarium för ett hundratal personer som på olika sätt arbetar professionellt med möten. Genom att låta dem skatta betydelsen och sannolikheten av ett antal trender fick man fram ett mönster på hur möten kommer att utvecklas under de kommande 1–5 åren.
Här är resultatet i ordning efter det genomslag de ansåg att det skulle få.

1. Formen
Både formen för själva mötet och aktiviteterna som sker där kommer att utvecklas. Presentationer kommer exempelvis bli mer som föreställningar, aktiviteter mer interaktiva och frågestunder ersätts med fördjupande konversationer i mindre grupper.

2. Metoden
Vi kommer tillämpa nya metoder både när det gäller hur möten planeras och genomförs. Att börja med innehållet först, arbeta mer redaktionellt med mötesplaneringen och att låta deltagarna i högre grad förbereda sig via till exempel videomaterial är några exempel.

3. Upplevelserna
Mötesrum och konferensanläggningar kommer att få nya skepnader och vi kommer att genomföra möten på helt nya ställen. Det kommer också att utvecklas nya mer underhållande sätt att presentera kunskap och vetenskap på.

4. Rollerna
Vi kommer att söka inspiration och låna metoder och arbetssätt från andra branscher som film, tv och annan media. Det kommer medföra att yrkesrollerna förändras, till exempel kommer moderatorer bli mer som programledare och vi kommer få se bland annat mötesregissörer.

5. Tekniken
Intressant nog det område man tillskrev minst betydelse för utvecklingen. Man såg här främst att tekniken kommer bli en del av det fysiska mötet och möjliggöra nya sätt att presentera, interagera och annat. Vi kommer också att få se hybridmöten där man deltar fysiskt eller digitalt på distans.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter