Kickoff

Möten till skogs

Vem har sagt att möten görs bäst i ett konferensrum med traditionell sittning eller ens inomhus? Med utomhusmöten väcks kreativiteten och den friska luften ger nya perspektiv.

Vann Spa Hotell Konferens erbjuder idag sina gäster Skogsfloating
Vann Spa Hotell Konferens erbjuder idag sina gäster Skogsfloating

Text: Annelie Englund Foto: Friluften

Att vi mår bra av att vistas utomhus behövs inga större studier på eller några vidare vetenskapliga exempel. De flesta av oss har någon gång upplevt det välmående som naturen ger oss i form av frisk luft och vidare vyer. 

Någon som har satsat just på det – fokus på naturnäramöten – är Anders Johansson som med sitt företag lanserat mötesfenomenet Skogsfloating. Skogsfloating är som upphängda hängmattor i en ring runt en gemensam central mittstolpe. Deltagarna ligger insvepta i yllefiltar och med kuddar vilket ger en känsla av viktlöshet och en upplevelse av att sväva fritt under trädkronorna. Genom att justera höjden på den gemensamma mittstolpen förändras vinklarna på skogsfloatingstolarna. Det i sin tur förändrar förutsättningarna för avslappningen eller samtalet och de intryck som deltagarna får av varandra och av den omgivande naturen.

Nu har det gått över åtta år sedan idén tog form och den första prototypen uppfördes. Inspirationen kom från efter en kurs i ledarskap och utomhuspedagogik som Anders höll vid Linköpings universitet. Där man satte ihop filosofier, med utgångspunkt i den klassiska sittningen i en ring, som är den naturliga utgångspunkten, för ett engagerat och deltagande samtal. 
– Det tillbakalutade samtalet har även visat sig bli ett mer öppet och avslappnat samtal som ofta genererar nya lösningar på gamla problem, säger Anders Johansson, vd på Friluften som står bakom aktiviteten för det kreativa mötet.
– Ringen och positionen ger en avskalad lösning där en illusion om jämställdhet och likartade förutsättningar raderar känslan av chef och anställd till exempel. Något som kan bidra till att man ser på saker annorlunda. 

Anders berättar att man kan använda skogsfloatingrummet till både avslappning och pratmöten. I konceptet ingår bland annat en tyst promenad för att öppna sinnen och ta ner tempot. 

Vad är fördelen med att hålla mötet utomhus?
– Vakenheten ökar, pulsen går ner och man kan snabbt se minskade stresspåslag. Det finns flera studier som kan visa på den typen av positiva effekter som man når efter bara 10 minuter.

När passar den här typen av möte?
– Skogsfloating passar i de flesta fall. Möten där man ska ta mer officiella beslut kanske den inte är optimal men då kan man använda mötesrummet för reflektion eller summering. Som bäst är det nog för friare samtal. Vi brukar hänvisa till SLUS-forskning. Forskningen handlar om rehabilitering i trädgård och vi har låtit oss inspireras av deras beskrivning av platser; den vilda, den öppna med flera och sedan kombinerat det med att använda dem som reflektionsplatser för att finna svar. Man har bland annat testat att ställa samma fråga till olika arbetsgrupper från enskilda personer till mindre grupper i olika miljöer och sett att man får väldigt olika svar. Utomhusmiljön tillför det oförutsägbara. Det gör att tankar kan flyga och ger fler perspektiv på samma sak. Utsattheten i ett samtal tenderar att försvinna och cirkeln bidrar till samma sak till skillnad på till exempel biosittning där bara en person längst fram är i fokus.  

Vad har ni fått för reaktioner från deltagare som testat skogsfloating?
– Skönt, är väl en klassisk första reaktion. Men det upplevs av många som kravlöst men strukturerat. Sen har jag hört att det är något som man minns, både upplevelsen och vad som sägs. En vanlig reflektion efter en konferens är annars att de samtal man minns bäst är de som sker under lunchen i pauserna eller på kvällen i baren. Skogsfloating fungerar på samma sätt – de flyttar perspektiven.