Kickoff
FOTO: Ivan da Silva för Zap PR
FOTO: Ivan da Silva för Zap PR

Besöksnäring i världsklass på Djurgården

Området och verksamheterna kring Allmänna gränd på Djurgården står inför stora
förändringar i framtiden. POP HOUSE Stockholm, Parks and Resorts och Stockholms stad gör betydande investeringar i miljardklassen inom sinaverksamheter och i området.

Djurgårdens attraktivitet som kultur- och nöjescentrum kommer stärkas och ett av Sveriges populäraste besöksmål kommer kunna hävda sig än bättre på den internationella turistmarknaden. Besöksnäringen är en ständigt växande bransch som skapar många arbetstillfällen och ökar tillväxten.

Målet med satsningen är att området kring Allmänna gränd och närliggande verksamheter ska vara Sveriges främsta besöksdestination som riktar sig till svenska, såväl som internationella besökare.
- Hyde Park och Central Park är ingenting mot Djurgården, fast det vet dom inte i utlandet. Vid min ålder gör jag bara det jag brinner för och jag brinner för att
vara med och utveckla musik- och nöjesutbudet här och hjälpa till att marknadsföra Djurgården som en av världens mest spännande upplevelsedestinationer, säger
Björn Ulvaeus.

Med premiär 2019 ger POP HOUSE Stockholm möjlighet att använda sig av det senaste inom en rad teknologier för att skapa wVirtual och Augmented Reality,
Digital Humans, hologram- och filmteknik. Målet är en interaktiv upplevelseattraktion i världsklass till en investering av 350–400 MSEK.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter