Kickoff

Samverkan och nätverkande

Att skapa och utveckla relationer är något av det roligaste jag vet, och jag blir extra glad när jag träffar likasinnade. Vi på Skånska Möten blev nyligen inbjudna till vårt lokala näringslivsbolag för ett företagsbesök. 
De är väldigt produktiva just när det gäller dessa företagsbesök på de olika företagen i kommunen och de är väldigt intresserade och pålästa om de verksamheter de 
arbetar för. Efter vårt intressanta samtal lyfte de en önskan om att titta på ett nytt samarbete tillsammans, vilket vi nappade på så klart. Vi samarbetar och nätverkar gärna, särskilt med kompetenta och intresserade partners. 

ÄVEN OM VI VERKAR LIKA MYCKET, eller nästan mer, utanför kommungränsen, ser vi ändå möjligheterna i att samverka med näringslivsbolaget i kommunen. Många av de skånska mötesplatser vi har i vår portfölj kan vittna om vad det gör för verksamheten och teamkänslan i kommunen, när näringslivsbolaget stöttar dom på olika sätt. Därför är vi extra glada att ha ett så bra näringslivsbolag här i Ängelholm.

PÅ DEN SENASTE LUNCHEN med företagen i kommunen som näringslivsbolaget arrangerar, var temat nätverkande. Vi fick professionella tips på vad man kan 
tänka på när man nätverkar och hur man inte ska göra. Affärsnätverk är en otrolig källa för kontakter och affärer, utbildning och personalutbyte. Att få direkta 
affärsmöjligheter eller rekommendationer till sådana är vinsten av nätverken. 

EN UNDERSÖKNING SOM VI tidigare gjort med mötesköpare visade att de flesta hittade nya konferensanläggningar via rekommendationer. Det visar ju hur starkt nätverk och rekommendationer är — att vi litar på det vi hör från någon vi har förtroende för. 

NÄR VI HAR VÅRA NÄTVERKSTRÄFFAR med medlemmarna i Skånska Möten, så blir jag alltid varm av att se att de verkligen inser kraften av nätverk. De tar 
tillfället i akt att utbyta erfarenheter, vårda relationer och boka besök på varandras anläggningar för att få inspiration och ideer. Jag anser att detta är helt ovärderligt och gör att utvecklingsmöjligheterna är stora. 

PERSONLIGEN HAR JAG ALLTID VÄRDESATT nätverk och sedan en tid tillbaka försöker jag sätta egna mål med träffarna jag går på — vilka kontakter är jag ute efter, 
vad kan jag tillföra dom och hur ska jag följa upp de kontakter jag får? Vilka geografiska områden passar mitt nätverkande, måste träffen vara IRL? De nätverk som inte passar mitt syfte tackar jag hellre nej till idag. Tiden lägger jag istället på att vårda de kontakter jag har skaffat mig sedan tidigare. 

Nätverk handlar om att bygga relationer — en form jag tror starkt på. Utan mitt nätverk hade jag själv inte varit där jag är idag. Vi kanske till och med skulle lära ut vikten av att skapa och vårda nätverk redan i skolan? 

Elin Moritz Nät verks koordinator