Kickoff

Kroppen i möte

Fötterna har tillsammans fyrtio muskler men rumpan bara tre. När vi sitter ned försätts kroppen i standby och flera viktiga funktioner stängs ner. Att sitta i långa möten utan regelbundna avbrott med rörelse kan därför vara hälsofarligt. Men rörelse gör oss inte bara friskare utan också bland annat mer kreativa. 

Människokroppen är designad för att vara i rörelse. Att sitta ned fler timmar än vi står och går är därför, ur ett fysiologiskt perspektiv, onaturligt. Ett bevis för det är att fötterna har minst fyrtio muskler men rumpan bara tre. Våra kroppar är först och främst skapade för att stå och gå. 

När vi parkerar kroppen i sittande läge ställs den i standby och den elektriska aktiviteten i kroppen sjunker till nära noll. Förbränningen minskar till en kalori i minuten, att jämföra med två när vi står eller fem när vi går, och produktionen av fettförbrännande enzym sjunker med hela 90%. 

Kroppens muskler finns inte bara för att kunna sätta kroppen i rörelse när det behövs. När musklerna kommer i rörelse aktiveras också funktioner som bryter ned socker och fett i blodet. Dessutom produceras proteiner som fungerar uppiggande, antidepressiva och antiinflammatoriska. 

Efter att ha suttit ned någon timme har kroppens produktion av det goda kolesterolet minskat med 20%, medan produktionen av insulin har gått på turbo.
I en studie på förskolebarn jämförde man två grupper där en fick sitta tre timmar i taget medan den andra fick resa sig och röra på kroppen tre minuter varje halvtimme. Var tredje timme mättes kroppens insulinnivå. Barnen som hade rört sig varje halvtimme hade 32% lägre insulinnivåer jämfört med de som suttit flera timmar i sträck.
Att utsätta kroppen för höga insulinnivåer genom stillasittande ofta och länge medför en ökad risk att drabbas av diabetes, hjärt- & kärlsjukdomar och flera typer av cancer.

Det är därför extremt viktigt att avbryta stillasittandet med att resa på sig och röra kroppen några minuter minst en gång i halvtimmen, oavsett om det är hemma
i soffan, vid skrivbordet på jobbet eller i ett konferensrum. Att spara ihop och röra sig en längre tid efter exempelvis ett par timmar ger inte samma effekt.

Att stå, gå och röra på kroppen under möten gör inte bara att vi blir piggare, gladare och friskare. Det har också visat sig att rörelse har positiva effekter på både förmågan att kunna fokusera och den att tänka kreativt.

I tester där man lät en grupp försöka lösa problem genom enbart diskussion och en annan genom att diskutera och samtidigt rita eller bygga med t ex lego såg man sett att den senare gruppen fick både fler och bättre idéer. Vi tänker alltså bättre när vi tänker med händerna.

I ett annat test delade man in studenter i grupper som fick samma problem
att lösa. En grupp fick sitta i ett tråkigt klassrum, en i en kreativ miljö och en tredje fick lösa problemen under en promenad. Gruppen i kreativ miljö presterade bättre än den första, men överlägset bäst resultat fick gruppen som promenerade under tiden de diskuterade problemen.

Gåmöten är därför utmärkta alternativ till att sitta ned. När vi går aktiveras förbränningen, blodsocker och insulin sjunker och kroppen ökar produktionen av nyttiga proteiner. Vi blir bättre på att fokusera och lösa problem och när vi inte har direkt ögonkontakt upplever vi det också lättare att prata om känsliga saker.

Att ha ståmöten är bättre än sittmöten eftersom vi när vi står inte försätter kroppen i det farliga standbyläget där viktiga kroppsfunktioner går ned på sparlåga. Ståmöten har också den fördelen att de brukar bli kortare.

De gånger då vi ändå har möten där vi sitter ned är det viktigt att lägga in många korta avbrott. Dessutom erbjuda variation mellan där deltagarna bara lyssnar passivt och där de deltar aktivt genom diskussioner – gärna kombinerat med att skriva, rita eller på andra sätt använda händerna.

Vi bör också uppmuntra till rörelse i pauserna. Det kan ske exempelvis genom en gemensam övning. En variant är ”att göra en Kiruna”, som livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius brukar tipsa om. En äldre dam i Kiruna fick frågan om hur hon lyckats hålla sig i så god fysisk form. Hennes svar var att hon varje gång hon satte sig ned så gjorde hon det tio gånger.

Att göra en Kiruna är alltså att göra tio benböj. Det är ett utmärkt sätt att kicka igång kroppen, hjärnan och allt det där andra, då och då under dagen eller efter en halvtimme sittande i möte. Testa själv och du kommer känna hur du direkt får ny energi i kroppen och hjärnan.

I nästa nummer får du lära dig mer om hur hjärnan påverkas av att vara i möte.

Jörgen Dyssvold är eventdesigner och mötesevangelist. Han driver mötesbyrån Herr Omar och mikroeventarrangören Bentigo. Jörgen har 25 års erfarenhet av att arbeta professionellt med möten och event, alltifrån statsbesök och internationella konferenser till VM och världsrekordsevent för uppdragsgivare som Regeringskansliet, SCB, KI, Amnesty International och UD. När han inte designar, producerar, föreläser eller skriver om möten och event ägnar han sig bland annat åt löpning och matlagning. Du kan komma i kontakt med Jörgen via Herr Omar på herromar.se eller @dyssvold i sociala medier.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter