Kickoff

Koppla ner och koppla av!

Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. 

Dan Nixon, ekonom verksam vid Storbritanniens centralbank Bank of England, pekar i ett blogginlägg på att detta fenomen, som ekonomer annars haft svårt att förklara, har sammanfallit med den globala utbredningen av smarta telefoner. Vi kan ju tillägga att Facebook blev alltmer populärt från just samma år. Världsekonomins problem är kanske i själva verket en uppmärksamhetskris, skriver Nixon.

Samtidigt jobbar vi allt mer övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar, och över 50% av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. En av anledningarna är vår oförmåga att varva ner - och den ständiga uppkopplingen bidrar till det. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss. På organisationsnivå vill man gärna dra nytta av all fördelar med det flexibla kontoret men inte ta ansvar för de baksidor som det medför.  

I stora organisationer har vi effektiviserat och slimmat så mycket att vi nått the tipping point. När vi adderar ytterligare ett nyckeltal eller en till förändringsprocess så blir det rent kontraproduktivt. Precis som i vårt privatliv. Vi kan lägga till hur mycket kul som helst i våra 168 timmar i veckan, men när vi har fyllt upp med för mycket blir vi stressade. Och samtidigt kanske vi inte hinner med det vi verkligen älskar. 

Herbert A Simon, som bland annat tilldelats ekonomipriset till Alfred Nobels minne, forskade redan på 50-talet om lycka. De som ansåg sig vara lyckliga, varför var de det?  Han identifierade två grupper. Den ena gruppen kallade han för satisfierare och den andra för maximerare. Den senare gruppen var precis som ordet antyder aldrig nöjd, utan sökte hela tiden att förbättra sin situation. Gräset kan alltid vara grönare, det finns alltid en högre lön och en bil som går snabbare. 

Satisfierarna var de som var mer tillfreds med livet och ansåg sig att vara lyckligare. Tänk då att detta var på 50-talet! När det fanns en TV kanal! Hur kunde man vara maximerare då? Idag tvingas vi alla mer eller mindre bli maximerare. Välj din vårdcentral, ladda ner en till app, svajpa höger.

Låt det nya året bli en tid när du reflekterar över det som verkligen skapar värde. Här behöver både individer och organisationer ta ansvar. Ledare måste göra tydligt för sina medarbetare vad de förväntar sig. Individen behöver prioritera privat och inte bara fylla på mer och mer. Ja, vi kommer bli mer produktiva, men framförallt kommer vi att må bättre.

Stay gr8!
Micke Darmell

Mötesevangelist och grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer att förbättra sin interna möteskultur. Han är också författare till den uppmärksammade boken Uppkopplad eller Avkopplad- om konsten att verka i en uppkopplad värld.