Kickoff

Nytt år - med bättre eller sämre beteenden?

Alla vi människor är beroende av andra. Det är så vi som art överlevt och på gott och ont gjort jorden till vår. Varefter har vi sedan format våra samhällen och olika kulturer har fått växa fram. Hur vi ska fungera ihop. Hur vi behöver respektera varandra för att kunna både leva och jobba ihop. Laget behöver alltid gå före jaget.

Idag börjar allt fler tippa över till att de egna behoven går före lagets. Vi kan se det i den stora världen och jag kan se det i den lilla världen som jag själv befinner mig i. 
I mitt lilla bolag har vi just nu vi åtta kunder som sagt att de ska ta tag i sin möteskultur. Vi har träffat dem och våra möten har varit mycket positiva. Sedan händer något, när vi ringer och mailar får vi inga svar, tills vi efter långt om länge trycker ner foten och meddelar att vi inte hör av oss något mer då vi tolkar tystnaden som ett ointresse.
Då kommer svaret att det har varit mycket att stå i, men att de ska agera omedelbart.
Detta är personer i stora organisationer som sitter i ledningsgrupper, personer som bör ha en struktur och en långsiktig strategi med allt de gör och panerar.
Det här handlar egentligen inte om mig och mitt företag, utan jag undrar hur de kommunicerar med kunder och med varandra internt. Vad skapar det för relationer, vad gör det för tilliten? 

Du har själv kanske lagt märke till att det är svårt att få tag på vissa personer, och att du får jaga och ligga på innan du får svar. Detta är kanske också en av anledningarna att allt fler digitala kommunikationskanaler införs, eftersom ingen får tag på varandra i de ”gamla”. Men är det verkligen vad vi behöver? Är det inte ett samtal om etik och vilka vill vi vara? Både hur vi kommunicerar internt, och med kunder och samarbetspartners. Färre inspelade telefonsvar om att den som ringer inte ska lämna ett meddelande, fler tankar och handlingar som kretsar kring service och bemötande. 

Slutligen ett enkelt tips. För några år sedan började jag varje arbetsdag med att spela in ett meddelande på telefonen, så att den som ringer när jag inte kan svara får veta vilka tider jag är upptagen under dagen. Jag har fått mycket positiv feedback på denna enkla sak. Dels tycker man att det bra att veta när de kan ringa igen ifall de inte vill lämna ett meddelande, och dels vet de att jag ringer upp eftersom i mitt telefonmeddelande jag avslutar med att lova just detta. Ett enkelt sätt för att skapa trygghet och tydlighet för dem som söker dig. Genom att ge denna information slipper de lägga tid på jaga dig. Bra värdskap helt enkelt.