Kickoff

Alla pratar om det, men vad betyder det?

Hållbar utveckling - ett begrepp de flesta känner till. Trots detta är det ofta frustrerande svårt att sätta fingret på vad begreppet egentligen innebär.

Som ni säkert är medvetna om råder i den konjunkturkänsliga mötesbranschen en mördande konkurrens om varje kund. I Sverige omsätter branschen drygt 7 miljarder kronor årligen och besöksnäringen, där mötesbranschen är en stor del, sysselsätter hela 192 000 personer. Mer och mer blir hållbarhetsperspektivet en konkurrensfaktor, framförallt är det tre dimensioner av hållbar utveckling som berör branschen; Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
För möten och evenemang påverkar både oss människor och naturen genom inköp, resor och materialanvändning och här går det verkligen att påverka i rätt riktning.
Evenemang kan inspirera många till att tänka om och tänka bättre som i sin tur kan leda till nya beteenden, nya insikter och mer hållbara idéer. Genom att arbeta strukturerat med hållbarhet under ett evenemang går det att skapa mervärden för alla deltagare, besökare och partners.
I det här numret möter ni Blick, den hållbara eventbyrån. Med 28 års erfarenhet från mötesbranschen genomför Blick professionella möten och events för kunds räkning och frågor om hållbarhet, affärsetik och ansvar är en naturlig del i Blicks sätt att tänka och agera.

Mer möten, mötescoach Jörgen Dyssvold ger sin syn på ”hjärnan i möte”.
”Hjärnan är ju en alldeles fantastisk men också känslig skapelse. I möten kan den bli uttråkad och gå ner på lågvarv eller störd och tappa fokus. Men, den kan också triggas att producera lyckohormoner som ökar fokus och kreativitet. Socker är bränsle för hjärnan men bara i små doser”.

Det gäller alltså att förstå lite av hur hjärnan arbetar, då fattar vi också rätt beslut i vardagen och livets möten.

Väl mött snart igen,
Tf chefredaktör, Tina Gardsten

kickan