Sveriges största tidning om konferenser och möten

Annonsera

Om Kick Off

Sveriges största tidning om möten och konferenser är till för dig som arbetar med att köpa in, planera eller boka konferenser och möten. Genom Kick Off får du som läsare tips och råd om hur du kan planera, genomföra och följa upp företagets möten och konferenser på ett effektivt sätt. Som opartisk aktör ska Kick Off ge både inspiration och lust, men också engagera, granska och beröra branschens aktörer på ett objektivt sätt..

Distribution

Kick Offs distribution stannar inte vid direktutskick. Vi vet att nya distributionskanaler ofta ger nya kunder åt våra annonsörer. Tidningen finns därför även i SJ:s 1:a klassvagnar. Ett sätt att locka nya läsare, framförallt yngre, miljömedvetna konferensköpare.

Materialanvisningar

​Annonsmaterial skall levereras som högupplöst tryckfärdig PDF i samma storlek som bokad annonsplats. Vid utfallande annons gäller + 5 mm utfall. Uppslag: + 10 mm fräsmån i mitten. Bilderna i dokumentet skall vara anpassade för 4-färgs offsettryck (CMYK), vara okomprimerade samt korrekt beskurna och monterade i 100 % storlek. Upplösningen skall vara från 266 dpi upp till 300 dpi. Annonsmaterial kan levereras via e-post: pics@laprensa.se
 

För ej tryckfärdigt material, eller annonser som inte varit annonsavdelningen tillhanda inom föreskriven materialdag, debiteras extra. Observera att annonser producerade av La Prensa AB ej får användas i annan media/publikation.

Beställningsvillkor

• Beställt annonsutrymme får inte annulleras senare än tre veckor före utgivningsdag.
• Betalningsvillkor: 10 dagar netto efter utgivning. Alla priser är exklusive moms.

Övrigt

• Tidningen är reklamskattebefriad.
• Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden.