Sveriges största tidning om konferenser och möten

Är du chef eller har du en chef som inte har tid?

Jag var på plats när Årets Chef utsågs av tidningen Chef. Hela tillställningen var på Vasateatern i Stockholm med många på plats och också ett gäng digitala deltagare.  

Bra föreläsningar, paneler med aktuella ämnen och en del interaktion med deltagarna. 

Den första frågan till alla chefer löd: Vilka är dina största utmaningar som chef & ledare? 

Av alla svar gjordes ett ordmoln.  

Det största ordet blev TID följt av KOMMUNIKATION och KOMPETENSFÖRSÖRJNING. 

Till och med jag, som föreläser om ämnet, blev förvånad över att TID är den törsta utmaningen. Inte för att jag sett hur det ser ut i de större organisationerna utan för att alla blivit så medvetna om det. Tidigare har det varit ”mycket just nu” utan att man kanske reflekterat över att det är ”mycket just nu” hela tiden.  

Jag tror på grund av pandemin har allt fler börjat reflektera över sin tid och vad vi gör med den.  

Det trodde också de experter som var med i en panel som sa att 25% av alla chefer vill byta jobb. ”-Vi ser att många reflekterat över sitt liv och sin tid och att de inte vill tillbaka till ekorrhjulet”.  

Jag märker det i mina föreläsningar. Ingen vill sluta prata om tid efteråt. Det berör och alla har vi en relation till tiden. Vare sig är medvetna eller omedvetna kring det. 

Pandemin har verkligen synliggjort saker som vi inte såg tidigare. Den har också bidragit till att allt fler chefer jobbar allt mer. Enbart 22% av alla chefer säger att de har samma arbetstid som innan pandemin.  

 • 54% säger att de jobbar mer på kvällarna 
 • 40% säger att de börjar tidigare på morgonen 
 • 26% säger att de jobbar mer på helgerna 

Allt detta ovan kan vara bra om man håller sina arbetstider. Hela 45% jobbar 4 timmar eller mer i veckan. Hur länge ska vi låta denna galenskap fortsätta?  

Samtidigt tar vi in konsulter som pratar om självledarskap, balans i livet, agilt ledarskap, stressföreläsare etc. och samtidigt fortsätter vi medarbetssätt som gör allt detta kontraproduktivt.  

I Chefsrapporten, som tidningen CHEF står bakom, som dessa siffror är hämtade från så ser man betydligt fler nackdelar än positiva fördelar med att jobba hemma. 

 • 50% av cheferna tycker det är för många digitala möten 
 • 48% saknar sina medarbetare och tappar i engagemang  
 • 44% tycker det är svårare att kommunicera på distans (någon som fått ett förhållande att fungera……?) 

Givetvis skall vi hitta en balans mellan detta och dra nyttan av det hybrida arbetssättet, men då måste vi ta alla nackdelar på allvar. Annars kommer det blir än mer otydligt, mer stress och mindre teamkänsla.  

De tre ovanstående punkterna som chefer uttrycker som de största nackdelarna att lätt att åtgärda.  

Skapa en intern kommunikationsstruktur som tydliggör era olika kommunikationskanaler och vad respektive syftar till. Då kommer ni troligtvis fram till att skrota någon. 

Därefter när ni rett ut i vilka kanaler som ni kan göra avstämningar, lägga information, avrapportering etc kan ni se över er mötesstruktur. 

 • Utgår alla era möten utifrån er verksamhets- eller affärsplan?  
 • Har alla era möten ett tydligt syfte & mål? (över hälften av alla möten saknar det idag, det blir bara waste of time) 
 • Levandegörs era värderingar i era möten? 
 • Känner alla, både mötesledare och deltagare, lust, mening och delaktighet
 • Möteskultur finns med i er kompetensförsörjning för alla medarbetare? 

Om du kan svara ja på ovanstående fem frågor, så är det bara att gratulera, då arbetar du på en arbetsplats som skiljer sig från minst 90% av alla andra. 

Då har ni förmodligen en bra socialarbetsmiljö, ingen negativ stress, tydligt ledarskap och gott om tid för att skapa relationer.  

Goda relationer skapar i sin tur bra kommunikation och effekten av detta är att vi som team uppnår de mål vi sätter upp. 

Ta TID på allvar och vad vi gör med den. Vad skapar värde och vad kan vi ta bort som inte gagnar kunden, patienten, eleven, gästen eller vem vi nu är till för?  

En tydlig intern kommunikation och möteskultur frigör tid.  

Den gör också att vi blir syftesdrivna och det i sin tur skapa engagemang och motivation. 

Simple as that! 

Micke Darmell, föreläsare och författare som kommer ut med boken ”TIMEOUT-konsten att få gott om tid” efter sommaren.