Sveriges största tidning om konferenser och möten

Klimatpositiv och helt unik hotellflygel byggs på Bornholm

När Hotel GSH på Bornholm öppnar sina dörrar för en ny rumsflygel 2021 kommer bygget inte bara att vara CO2-neutralt, utan klimatpositivt. Detta är möjligt eftersom rumsflygeln är byggd, täckt och isolerad med trä, som aldrig tidigare har setts i en dansk kommersiell byggnad.

Enligt hotelldirektör Trine Richter bygger initiativet på en förväntan om att både danska företag och danska turister kommer att fortsätta att titta i riktning mot Bornholm, även efter den nuvarande krisen, som till sin natur har drabbat hotellbranschen hårt. Samtidigt hoppas hon kunna visa vägen för användning av andra byggmaterial än stål och betong, som är de primära material som används idag.

– Trots att branschen har det svårt just nu är vi fulla av förväntningar på att danskarna ska fortsätta semestra i Danmark och att företagen kommer att fortsätta att kräva möten och konferenser med ett hållbart uppstänt. Kanske till och med i ännu större utsträckning än tidigare eftersom det är en naturlig reaktion att prioritera stadsdelarna när det råder osäkerhet och osäkerhet i samband med resandet. I vilket fall som helst är vi mycket glada över utsikterna att fastställa nya standarder för danskt kommersiellt byggande med en klimat positiv byggnad, där den bärande konstruktionen är trä. Alla pratar om det – vi bygger med det, säger Trine Richter.

Det är hotellets ursprungliga arkitekter från 3XN som drar linjerna för projektet, som utmärker sig inom ett antal områden. Bland annat utnyttjar man avfallsprodukter från själva byggnaden – så kallade cut-offs – för möbler och ytor. Dessutom används skivor från Bornholms granitbrott för dekoration, vilket samtidigt bidrar till att reglera temperaturen. Detta händer eftersom granit kan hålla fast vid både värme och kyla. Vidare gör byggnaden endast använda sig av naturlig ventilation via takfönster och öppna partier, vilket eliminerar behovet av mekanisk ventilation. Slutligen är det en egenskap hos byggnaden att alla dess komponenter kan återanvändas i stället för att hamna rivas och kastas bort som med konventionella byggprojekt.

– Det är en dröm att få arbeta med en byggare som är helt kompromisslös i sitt förhållningssätt till hållbarhet och cirkulär ekonomi. På så sätt är projektet konsten att det omöjliga som nu är möjligt. Förutom att lägga grunden för en framgångsrik verksamhet, hoppas jag att konstruktionen kan hjälpa till att visa andra potentialen i träkonstruktion. Om vi i Danmark ska kunna nå våra klimatmål måste byggbranschen tänka och agera annorlunda, och därför behövs fyrprojekt som detta, säger Kasper Guldager, arkitekt och chef för 3XN.

Enligt Internationella miljöbyrån står byggbranschen för cirka 40 procent av världens koldioxidutsläpp. Framför allt stål och betong är stora miljöpåkänningar och registreras tillsammans för 16 procent av världens koldioxidutsläpp.

Att byggprojektet Bornholm är något helt unikt understryks av att det är på väg att bli en del av undervisningen hos danska ingenjörsstudenter. Detta sker på initiativ av konsultteknikföretaget AB Clausen, vars kompetenschef Jacob Ettrup både ger kunskap för hotellbyggnaden och undervisar blivande ingenjörer på DTU i Lyngby. Hans avsikt är att använda byggprojektet som en ledstjärna för framtida hållbara byggnader.

Bygget av den nya rumsflygeln på Hotel GSH kommer att påbörjas under hösten och beräknas vara klart till sommaren 2021. Flygeln kommer att bestå av totalt 24 nya rum, ett nytt mötesrum och en spaavdelning på byggnadens tak. Efter utbyggnaden kommer Hotel GSH att ha totalt 59 rum med omedelbar anknytning till hotellets huvudbyggnad.

Kontakta redaktionen eller läs andra destinationsnyheter här. Du kan även läsa mer om Bornholm här