Sveriges största tidning om konferenser och möten

CovidClean-certifierad mötesplats i Åkersberga

Säkerheten och hälsan för mötesgäster och personal är av största prioritet. För att hantera det har Runö Möten & Events utvecklat rutiner och arbetssätt för att följa dom lagar och rekommendationer som gäller under den pågående Coronapandemin.

Sedan den 1 november 2020 är anläggningen CovidClean certifierade. Det innebär att en oberoende part besiktat konferensanläggningen på plats, för att säkerställa att utfästelser om rutiner och åtgärder finns och är implementerade i det dagliga arbetet. Certifieringsstandarden behandlar allt från städning, hygien och fysisk distansering till utbildning, medvetenhet och resurser på plats. Genom certifieringen via Safehotels Alliance har Runö fått ett kvitto på arbetet. Dom åtgärder och rutiner mötesplatsen har ger bästa möjliga förutsättningar för en trygg vistelse.

CovidClean™certifiering

Safehotels har utvecklat CovidClean™certifiering – en omfattande uppsättning hygienprocedurer och pandemiprotokoll – för att göra det möjligt för hotell och mötesplatser att försäkra gästerna att verksamheten uppfyller nödvändiga standarder. Safehotels med huvudkontor i Göteborg, är världens ledande besiktningsorgan för oberoende hälso- och säkerhetscertifieringar av hotell.

Runö följer kontinuerligt riktlinjerna från Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndighetens uppdaterade nyheter och rekommendationer. Som medlem i Visita följer man dessutom ytterligare rekommendationer för att hålla mötesplatsen Safe to visit.

Boka Runö till nästa konferens eller hitta mer inspiration här.