Sveriges största tidning om konferenser och möten

Destination Jönköping och Smålands Turism vill skapa möten för framtiden

Mötesbranschen står inför en omställningsresa, påskyndad av pandemin. Destination Jönköping vill stötta stadens mötesanläggningar genom utbildningsdagar som tillför kunskap om mötesindustrin framåt.

Idag genomförs den första utav två utbildningsdagar som Destination Jönköping håller i tillsammans med Smålands Turism. Som extern samarbetspartner står gr8 meeting. Utbildningsdagarna är riktade mot mötesanläggningar och blir steg två i det projekt som destinationsbolaget och Smålands Turism driver tillsammans med mötesaktörerna.

En omställningsresa som kräver kunskap, utbildning och gemenskap

– Utifrån den omställning som pandemin påskyndat i mötesbranschen, så finns det ett behov av att tillföra kunskap både till oss själva och till Jönköpings mötesanläggningar. Att göra det stegvis genom först den workshop vi genomförde i januari för att identifiera behoven, till att nu ta nästa steg genom en mötesrådgivarutbildning, hoppas vi ska ge en trygghet och säkerhet i att möta framtidens behov, säger Caroline Törnblad, chef för Möten & Evenemang på Destination Jönköping.

Mänskligt beteende i möten

De två utbildningstillfällena kompletterar varandra, där den första ger en grundkunskap kring att skapa bra möten och möteskultur och den andra fungerar som en fördjupning inom rådgivning och behovsanalys. Det blir konkreta tips för digitala möten såväl som fördjupning i vikten av den fysiska miljön & olika möbleringar. Det blir diskussioner kring mänskligt beteende i möten, kundcase kring behovsanalys och mycket mer.