Sveriges största tidning om konferenser och möten

Det är dags att börja ta bort

De flesta organisationer vi har förmånen att hjälpa gör för mycket. Det är för många kommunikationskanaler, det är för många interna processer, de flesta har tidsbrist och många ligger alltid ”lite efter”. 

Det verkar vara så att ju mer vi tillför desto otydligare blir det. Ett exempel. Vi har aldrig varit så tillgängliga som nu och det har aldrig varit så svårt att få tag på varandra. (Testa att få ta på en tjänsteperson i en stor organisation…) 

Ett annat exempel. De sista åren har olika kommunikationsplattformar exploderat och många vittnar om att det är svårare att hitta den information de söker efter än någonsin. 

Avsikten är förstås god. Det sitter inga på huvudkontoret och jävlas med medarbetarna. De vill göra saker bättre, men när vi bara tillför nytt hela tiden utan att ta bort blir det ohållbart. 

Hur många nyckeltal kan vi mäta? Varje nyckeltal i sig är högst relevant, men det är bara det att när vi ska mäta 47 nyckeltal så blir det kontraproduktivt.  

Vi människor har förtvivlat svårt att ta bort, men vi har lätt för att lägga till. Eller rättare sagt, vi vuxna människor har svårt att ta bort. 

Det gjordes en studie där forskarna bad vuxna människor se till att en bro byggd av lego skulle stå stabilt. De hade tagit bort en legobit på en av bropelarna så den stod ostadigt.  

De hade sedan lagt ut en massa legobitar på golvet och bad de vuxna personerna att lösa problemet så att bron skulle stå stadigt. De letade och letade (den felade biten fanns inte) och när tiden började rinna ut satte de dit en bit trots att det ändå inte blev bra. När barn fick samma frågeställning så tog de bort en varsin bit på de andra tre bropelarna och bron blev stabil.  

Vi vuxna vill hela tiden lägga till och ju mer vi lägger till desto mer tidsbrist verkar vi få. 

Jag tror att om vi verkligen vill skapa resultat, effektivitet och starka team så behöver vi få gott om tid. För hamnar vi i tidsbrist så kommer vi komma längre bort från det som skapar värde på riktigt.  

Med alla system, nyckeltal och processer verkar allt fler komma längre och längre från de vi är till för oavsett om det är patienter, gäster, barnen eller kunder. 

Vilka är tidstjuvarna i din organisation? 

Vad skulle du vilja ta bort för att frigöra tid? 

Micke Darmell 

Föreläsare och författare som nu färdigställer boken TIMEOUT-från att ha ont om tid till att ha gott om tid