Sveriges största tidning om konferenser och möten

Efterfrågan och längtan att genomföra fysiska möten har aldrig varit större

Vid Norra Bantorget i Stockholm ligger Norra Latin och Stockholm City Conference Centre. Anläggningen är som gjord för personliga möten men här finns också fantastiska möjligheter för stora event – och här ser man ljust på framtiden! Hur har pandemins spår påverkat människans syn på möten och vilka behov har uppstått eller förstärkts? Carin Sjöberg, VD för Stockholms innerstads största mötes- och eventanläggning, ger sin syn på framtidens möten.   

– Vi vågar nu säga att vi befinner oss i postpandemin, och vi ser nu en otroligt stor efterfrågan på möten! Redan i höstas, när lättnaderna infördes första gången, startade den mötesvulkan som vi i näringen förutspått och pratat om säger Carin Sjöberg, VD på Stockholm City Conference Centre, nu är det fokus på det personliga och det fysiska mötet, fortsätter hon.  

Det fysiska mötet värderas högre idag. Pandemin har lärt oss mycket och i viss mån också förändrat vår syn på möten. Många har träffats digitalt, och det har fungerat bra men har kanske inte alltid varit optimalt. Med den erfarenheten har vi börjat värdera våra fysiska möten högre.  De digitala mötesverktygen har inneburit möjligheter till anpassningar, som att man till exempel ibland vill kombinera ett fysiskt möte med ett digitalt möte, utifrån deltagares och arrangörers behov.  

– Vi ser att återkommande möten som är mer av ”avstämningskaraktär” sker i digitala kanaler och att vid möten som kräver delaktighet och interaktivitet krävs en fysisk närvaro som inte går att ersätta med det digitala mötet, säger Carin. Att mötas fysiskt i en inspirerande miljö är oslagbart, som i våra lokaler på Norra Latin, fortsätter hon. 

Den digitala resan fortsätter. Idag vill de flesta ha möjlighet att söka, boka och betala digitalt– precis på samma sätt som man idag kan boka hotell och flyg.

– Den möjligheten erbjuder vi sedan ett tag tillbaka och här ser vi en tydligt ökad aktivitet, avslutar Carin 

Trender vi ser: 

  • Kunden är noga med content (innehåll) och vad som skall förmedlas.  
  • Antalet mötesdagar har minskat något, det som inte är absolut nödvändigt skärs bort.   
  • Kunden ställer inte in i samma omfattning som tidigare utan de ”ställer om” och anordnar hybridmöten ( en mix av deltagare på plats och deltagare på länk) 
  • Den digitala resan med möjlighet att boka online växer stadigt 
  • Att hämta in information angående vilka alternativ som finns för lokaler och anläggningar gör man digitalt  
  • Kunderna har blivit mer medvetna om vad det är för utrustning man behöver för att göra det digitala, streamade mötet.  
  • När det kommer till större möten finns det många frågor och saker man vill diskutera– här efterfrågas den personliga rådgivarrollen   
  • Den digitala möteslösningen vill man idag ha som en backup så att man kan medverka på länk via en digital kanal.