Sveriges största tidning om konferenser och möten

En apa som liknar dig

Jag är genetiskt sett mer lik en apa, än en afrikansk elefant är lik en indisk. Du också. Män är djur. Kvinnor likaså. Vi ska återkomma till det och vad det har med möten att göra alldeles strax. Men först ett ord om Möteskulturdagen!

Ja, för äntligen har alla vi mötesnördar och de som känner att de tillbringar för mycket tid i mediokra möten en särskild dag att sätta fokus på frågan. Kanelbullens dag och internationella kebabdagen i all ära, men Möteskulturdagen (den 28 april) är en dag som alla borde skänka lite extra kärlek till. Du deltar ju i ett och annat möte.
Speciellt om du arbetar i en medelstor eller stor organisation.

Jag föreläste för några år sedan med en biolog om hur vi kan skapa bra möten.
Hon pratade om vikten av att komma ihåg djuret i oss när vi designar våra möten. Det är inte fluffigt hippie-snack- det handlar om att vi ska se till att alla kan tillgodogöra sig den information som delges under ett möte. Mötesledaren kan till exempel skapa ro i flocken genom att se deltagarna i ögonen när de kommer. Det är en absolut grundläggande nödvändighet att alla mötesdeltagare ska känna sig välkomnade och behövda under mötet. Toapauser, fika, tillgodosett sömnbehov och så vidare är heller inget man kan fuska med om man är ute efter ett effektivt möte. Har vi inte fått basbehoven tillfredsställda, kommer våra hjärnor vara fullt upptagna med att försöka komma till rätta med det. Det blir ganska lite kapacitet över till att fokusera på mötet då.

Stora organisationer har oftast koll på sådana saker när stora möten planeras. Men vad gäller interna möten, tillåts betydligt mer fusk. Troligtvis ser vi kostnaderna tydligare när det gäller större event, och är därmed mer medvetna om hur tiden bäst ska spenderas. Men den största mötesutgiften företag har är de mer blygsamma interna mötena. Här försvinner årligen 170 miljarder kronor årligen i dåliga möten i Sverige. Det är dags att ändra på det. Och det gäller att få grundkonstruktionen rätt!

Emma Frans är en forskare som bland annat skriver Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet. Hon skriver i en krönika att, i en internationell stor undersökning, mötestiden har ökade bara under pandemin med 12,9%. Hon skriver vidare att det finns också studier som visat att mötets kvalitet korrelerat med vårt mående. 
Vårt välbefinnande försämras när mötena kräver mycket av vår tid utan att ge någon större nytta. Forskare har också sett ett samband mellan fler möten och en ökad upplevelse av trötthet och hög arbetsbelastning. 

Ta med detta och varför inte ta en dialog på din arbetsplats när det är dags för Möteskulturdagen den 28e april? Och varför inte köpa med några goda kanelbullar?

Stay gr8! Från en apa till en annan,


Micke Darmell
Föreläsare, författare och grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer att förbättra sin interna kommunikation och möteskultur.