Sveriges största tidning om konferenser och möten

Fler gäster på Umeås hotell än före pandemin

September blev ännu en rekordmånad för Umeås hotell, och med stora evenemang och under kommande månader hämtar sig regionens besöksnäring snabbare än många vågat hoppas på.
– Umeås hotell- och restaurangbransch står inför ett stort rekryteringsbehov, säger Sara Gustavsson, vd på Visit Umeå.

För tredje månaden i rad ökar antalet gästnätter på Umeås hotell. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar 52 686 gästnätter under september, vilket innebär en ökning med 35 procent jämfört med motsvarande period 2020, och överstiger även september 2019 med 11 procent.
– Besöksnäringen har varit skicklig på att ställa om efter att restriktionerna lättades, och framför allt svenska har hittat tillbaka till Umeå. Nu arbetar vi intensivt med att starta upp regionens konferens- och eventverksamhet också, säger Sara Gustavsson, vd på Visit Umeå.

Nya utmaningar
Under hösten öppnar flera nya restauranger i Umeå, bland annat storsatsningen Facit Bar i Utopia som väntas bli ett dragplåster för gäster från hela Europa. Den stadiga ökningen av evenemang och tillresande gäster skapar angenäma problem för Umeås besöksnäring.
– Umeås hotell- och restaurangbransch står inför ett stort rekryteringsbehov. Det är helt andra utmaningar nu jämfört med för ett år sedan, säger Sara Gustavsson.

Går åt rätt håll
Även Vindeln och Robertsfors har sett en stor ökning av gästnätter på områdets hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser. I Vindeln är ökningen i september 2021 hela 36 procent, i Robertsfors 11 procent, jämfört med motsvarande period 2019.
– Det är inte minst utländska besökare som lyft siffrorna i Vindeln och Robertsfors. Nu tror och hoppas vi att den positiva utvecklingen fortsätter under 2022, säger Sara Gustavsson.

Gästnätter i siffror:

52 686 Antal gästnätter på Umeås hotell under september 2021

35% Så stor är ökningen för Umeås hotell jämfört med motsvarande period 2020

33% Så stor är ökning för Umeås kommersiella anläggningar jämfört med motsvarande period 2020

(Källa: Tillväxtverket/SCB. Siffrorna är preliminära och justeras över tid)