Sveriges största tidning om konferenser och möten

Förbättrade intäkter för konferenser hotas av nya restriktioner

Intäkterna för konferensanläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö förbättrades under november månad, visar ny statistik från Stockholms Handelskammare.

Dessvärre talar det mesta för att senaste månadens besked om restriktioner kommer att leda till bakslag.

– Konferensverksamhet är en av flera näringar som knappt påbörjat sin återhämtning och därför är oerhört sårbar. Situationen är oroande och politiken kommer vara skyldig att ta ett mycket stort ansvar när man än en gång riktar restriktionerna mot näringar som redan haft det tufft i flera år, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

November månad genererade den bästa nivån för intäkter per kvadratmeter för konferensanläggningar i storstadsregionerna sedan februari 2020, visar ny data från Benchmarking Alliance som Stockholms Handelskammare analyserat.

I Stockholm var intäkterna per kvadratmeter 355 procent högre jämfört med november 2020, men likväl 26 procent lägre än under samma månad 2019.

Mönstret är snarlikt även i Göteborg och Malmö, även om Malmö inte kommit lika långt i sin återhämtning och noterades för en nivå som skrevs till 39 procent under siffrorna som förelåg i november 2019.

– Gårdagens besked om nya restriktioner är verkligen ett gigantiskt bakslag för dessa anläggningar som mer eller mindre kastas tillbaka till ruta ett igen och med stor säkerhet kommer se en försämrad trend kommande månader. Konferensanläggningar, hotell, restauranger, evenemang och olika transportverksamheter har tvingas bära enormt mycket av restriktionernas konsekvenser under lång tid och får nu en rejäl smäll i ett svagt läge, säger Stefan Westerberg.

Stockholms Handelskammare är positiva till att regeringen redan aviserat krisstöd, bland annat omställnings- och omsättningsstöd, men menar att det troligen kommer att krävas ytterligare insatser.

– Till att börja med måste befintliga stöd börja fungera bättre och handläggas effektivare, för det har varit återkommande missnöje under lång tid. Utöver det är det rimligt att ta fram riktade stöd mot de hårdast drabbade branscherna och på längre sikt skapa bättre möjligheter till återhämtning genom exempelvis skattelättnader och ekonomiska anställningsstöd så att det blir lättare att bygga upp verksamheterna igen, säger Stefan Westerberg.

Sammanställning av intäkter per kvadratmeter och intäkter per deltagare i Stockholm, Göteborg och Malmö bifogas som PDF.