Sveriges största tidning om konferenser och möten

Gemensam respekt skapar hållbar mötesdestination

Schweiz – vykortsvacker natur, snötäckta alptoppar, berömt för läkemedel, lyxur, gastronomi, sitt bankväsende och direktdemokrati.

Landet må vara litet till ytan, bara något större än Skåne och Småland. Ändå levererar Schweiz framstående innovationer och är världsledande inom hållbar utveckling. Det anses också vara ett land där många olika kulturer lever tillsammans med gemensam respekt för varandra.

Men lika bra som Schweiz är på hållbara lösningar, lika dåliga är de på att berätta om det. Nedärvt i Schweiz DNA är att leva i samklang med naturen och att skapa saker med kvalitet, som håller för tidens skiften. Kanske är det för självklart helt enkelt. Man har aldrig behövt kompromissa med kvalitet. Inte heller ovidkommande är att landet har god ekonomi. Det är påtagligt hur Schweiz tillsammans med andra länder med liknande ekonomiska förutsättningar, tacklar pandemins konsekvenser.

Det är minst lika mycket ekonomiska intressen som social påverkan som gör att schweizarna innehar rekordet när det kommer till återvinning. Glas återvinns i så stor utsträckning som 94 %. Men flaskvatten behöver de knappast. Dricksvattnet som härstammar från källvatten och bergssjöar är av oslagbar kvalitet och flödar från såväl kranar som de fontäner som pryder många städers gator.

Flygresandet minskar i snabb takt. Detta i kombination med trender som slow travel – att göra färre resor men stanna längre på en och samma plats och gentle travel – att ta till vara det lokala utan negativ påverkan på omvärlden gör Schweiz till ett utmärkt resmål. Det till ytan lilla landet bjuder på en rik kultur, fyra språkområden, alper och bergssjöar såväl som stränder och palmer. Allt nåbart inom ett par timmars hänförande vacker tågresa.

Mötesanläggningar erbjuder hög teknologi och har kommit långt inom hållbarhet.
Davos kongressanläggning där världskända World Economic Forum äger rum, är till exempel helt klimatneutral. Det är också möjligt att ”hyra” en hel by för ett megamöte. Det gör att man kan dra ner på transporter, jobba ytterst lokalt med leverantörer och mat och dessutom få en exklusiv och unik upplevelse. 

Men är det inte dyrt i Schweiz?

Hanna R. Wrangö, Nordic Manager på Switzerland Convention & Incentive Bureau svarar;

   — Det kan till en del bero på att man kanske inte sett till hela värdet med det man i slutändan vill uppnå. Effektivitet och bekvämlighet är något man till exempel kan räkna in när man med en och samma biljett kan ta tåget från flygplatsen, sedan vidare till en annan stad, och dessutom ha konferens på vägen, för att sedan använda biljetten igen på spårvagnen till hotellet. Priskänsligheten tror jag kommer att minska när internationella möten börjar ses som den investering de faktiskt är. De fysiska möten som trots allt genomförs i vår allt mer digitala samtid blir färre – men det sätter också större fokus på värdet i att ses på riktigt. När så är fallet kan inget lämnas åt slumpen. Jag ser fler och fler väl genomförda arrangemang där innehållet och inramningen förstärker varandra och man verkligen drar nytta av den plats man valt för mötet.  Precision och pålitlighet är värdefullt för mötesplaneraren och att ta hänsyn till samtliga hållbarhetsaspekter går hand i hand med medarbetarengagemang. För många företag är det avgörande faktorer för framgång och för att nå goda och långsiktiga resultat.

Eller för att göra en något förenklad liknelse – man kan välja att äta lösgodis eller ta en handgjord pralin. Valet har olika pris, upplevelse och resultat helt enkelt.

Ett besök i Schweiz, en njutning för alla sinnen

Schweiziska städer syns i topp på listor över bästa platser att leva och bo på i världen.

Anledningen är förstås den höga levnadsstandarden men även att det i så stor utsträckning ges möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som ger återhämtning och äventyr. Allt utifrån vad var och en värdesätter. Och vad man verkligen värdesätter, den frågan ställer sig nog allt fler i och med den rådande pandemin.
   — Det är inte rocket science att människor som mår bra också presterar bättre, något som allt fler organisationer och företag väljer att ta fasta på, avslutar Hanna R. Wrangö.