Sveriges största tidning om konferenser och möten

Gotthards Krog

2020-02-25 « Tillbaka

Meny för minskat matsvinn. Gotthards krog, som har prisats för både sin goda mat och coola inredning, har nu inlett ett mycket lokalt samarbete med ett litet jordbruk, Älvåkern, bedrivet med hjälp av handkraft snarare än diesel på en åker i utkanten av stan.

Gotthards krog
Foto: Erik Nissen Johansson

– Vi vill fortsätta erbjuda Umeåborna och hitresta på bra och vällagad lunch. Nu blir den dubbelt god då vi också drar vårt strå till stacken för att minska matsvinnet, säger Anders Samuelsson, köksmästare på Blå Huset och kreativ ledare för bland andra Gotthards Krog.
Varje år slängs 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök. Ett problem ur många perspektiv. Livsmedelsproduktionen bidrar till stor miljöbelastning och att vi då inte använder allt vi producerar bidrar till stora miljöproblem.
Att människor på andra delar av vår jord går hungriga är ett etiskt problem i sammanhanget. Svinnet är inte bara ett missbruk av resurser, det är ett ekonomiskt slöseri. För alla i kedjan från jord till bord är det stora värden som går förlorade.

Gotthards krog har nyligen tillsammans med grossisten Martin & Servera inlett ett nytt samarbete där – initialt – frukt och grönt som annars skulle blivit svinn ska tas till vara. Det kan vara produkter med kort datum eller skönhetsfel som annars skulle inneburit att varan sorterats bort. Av de räddade grönsakerna skapar kockarna på Gotthards Krog gröna klassiker till lunchmenyn, med en ny dagens rätt varje dag som gör gott för både planet och hjärta.

Mikael Alm, försäljningschef Martin & Servera:
– Fantastiskt att vi på det här sättet kan ta hand om utmärkta produkter med oförtjänt dåligt rykte. Tillsammans med Gotthards Krog ska de förvandlas till härliga restaurangmåltider.

Hållbarhet på allvar
För Gotthards Krog är detta ett naturligt steg i arbetet inom Blå Huset-koncernen för att skapa hållbara restaurangupplevelser och för att förändra synen på kvalitet. Projektet tillsammans med Martin & Servera är ett sätt för oss att bidra till den förändringen och adressera ett verkligt problem.

Kraven på kvalitet, och definitionen av vad kvalitet är, har tappat fotfästet och restaurangbranschen måste börja ta ansvaret på allvar.