Sveriges största tidning om konferenser och möten

Karlskrona tar fram turism- och besöksnäringsstrategi

Det strategiska arbetet inom en destination får stort betydelse för samhällsutvecklingen i en hel kommun och region. Nu tar Karlskrona fram en turism- och besöksnäringsstrategi och plattform

– Turismens betydelse för Karlskrona har blivit plågsamt tydligt under rådande pandemi, men vi tror branschen kommer resa sig igen och vara en betydande tillväxtmotor i kommunen även i framtiden”, menar Terje Viblom Pedersen, turistchef i Karlskrona.

– För detta behövs en tydlig strategi, en plattform som ska peka ut riktningen för våra gemensamma insatser.
Arbetet med processen kom av sig i början på året, men nu är vi på Besöksnäringsenheten i full gång igen, med förhoppning om att strategin ska varat klar till årsskiftet, fortsätter Terje.

Syftet med strategin är att underlätta för besöksnäringens många små och stora aktörer att göra fler och bättre affärer, och att fatta rätt beslut i frågor som berör branschen. Strategin kommer även vara ett viktigt styrdokument för kommunens många förvaltningar och bolag, som direkt eller indirekt är involverade i frågor som rör turism och besöksnäring.

Det krävs en strategi för att sticka ut i mängden!

– Vi på Besöksnäringsenheten som arbetar med destinationen genom varumärket Visit Karlskrona, lyfter globala trender, insikter från andra destinationer och analyser från Visit Sweden, in i strategin. Nu inhämtar vi synpunkter och inspel från det lokala företagsperspektivet genom digitala möten med representanter för näringen.
Vi har även skickat ut en enkät som vi hoppas så många som möjligt vill svara på”, avslutar Therese Hagström Andersson på Besöksnäringsenheten.

Terje Viblom Pedersen

Läs mer om Karlskrona eller hitta övriga destinationsnyheter här

Kontakta redaktion