Stockholms-mässan-banner

Sveriges största tidning om konferenser och möten

Kraftigt omsättningsfall för Nordic Choice Hotels 2020

Siffrorna för 2020 visar att koncernen har haft en minskad omsättning med 5,1 miljarder norska kronor 2020 jämfört med 2019.

Nordic Choice Hotels har upplevt en kraftig nedgång i omsättningen i hela Norden efter att länderna införde restriktioner i mars med anledning av covid-19. Rörelseresultatet (EBITDA) år 2020 slutade med -1 028 miljoner norska kronor, jämfört med 1 041 miljoner norska kronor 2019. Detta är siffror efter att stödet från de nordiska kompensationssystemen har beaktats. Resultatet före skatt (EBT) år 2020 uppgick till -1 931 miljoner norska kronor, jämfört med 417 miljoner norska kronor 2019. Resultatet inkluderar även januari och februari 2020, som var goda månader för företaget när det gäller omsättning.

– I januari och februari 2020 levererade vi rekordresultat i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi gick också in i 2020 med 30 hotellprojekt på gång och en plan att anställa 45 000 personer de närmaste fem åren i företaget, säger koncernchef Torgeir Silseth.

Torgeir Silseth

Förändringen i hotellomsättningen från 2019 till 2020

Sverige: -55,5 (-65,1% om man tittar på perioden mars-december)
Norge: -40,9% (-50,7% om man tittar på perioden mars-december)
Finland: – 66,5% (endast Q4 19 jämfört med Q4 2020)
Danmark: -61,5% (-70,5% om man tittar på perioden mars-december)