Sveriges största tidning om konferenser och möten

Låtsas vara någon annan när du ska tänka på framtiden

Det är lätt att vi ser många saker som sådant som inte går att ändra på. Sanningar. Som människor har vi en massa idéer om att det är sådan här jag är. Sen drömmer vi kanske om att bli eller vara annorlunda. Men, det får stanna vid drömmar.  

Den här dåliga vanan med att ta saker för givna tar vi också med oss in i våra företag eller jobb. Det finns en historik som påverkar vad vi kan och inte. Eller så är det mina kollegor eller, gud förbjude, jag själv saknar som rätt kompetens. Vi har de lokaler, den budget, de ägare och kunder vi har och så vidare.  

Det här gör att vi låter begränsa oss och till exempel inte kommer upp med de bästa idéerna. När de poppar upp i huvudet så silar vi dem genom filtret av sanningar och verkligheter i våra huvuden, innan vi presenterar de fåtal idéer som lyckas ta sig igenom alla lager av sanningar. Efter att vi presenterat dem så är risken överhängande för att någon kollega suger in dem i sina filter och idén i stället fastnar där.  

Det här fenomenet kallas censur och bidrar till att en massa fantastiska saker som skulle kunna hända aldrig blir av. Det handlar om företag som aldrig startas, produkter som aldrig får lanseras och ibland till och med liv som inte levs till fullo. Det är trist. 

Häromveckan fick jag lära mig en ny metod som man kan använda i workshops där man ska komma på nya saker för sitt företag.  

I normala fall utgår man ifrån det egna företaget och sin vision för vart man vill vara om exempelvis fem år. Vi försöker sedan att komma på vad vi kan göra för att nå vår vision. Vi får idéer om nya produkter eller tjänster. Om att vi kan ändra på vår affärsmodell eller jobba med helt nya kunder. Men, därefter passerar alla idéer censuren. Den gör att många bra idéer fastnar i våra huvuden. Eller så dödas de av någon annan så snart som de har presenterats. 

Den verklighet som vi tror är kronisk och omöjlig att ändra på sätter stopp.  

Ett annat och bättre sätt att göra det på är följande. 

Tänk er att ni om tre år har fått en ny konkurrent. De kom från ingenstans och tog en massa marknadsandelar. Helt plötsligt har de blivit den som alla snackar om och vill samarbeta med. Hur gick det till? 

Arbeta med att försöka komma på vad de gjorde för att komma dit. Vilka produkter och tjänster har de erbjudit? Hur har de organiserat sig? Vilken affärsmodell har de jobbat med? Hur har deras reklam sett ut eller låtit? Vilka människor har jobbat där och bidragit till att göra deras företag så framgångsrikt? 

Tänk er sedan att den där konkurrenten kan vara ni. Du sitter nu med en massa idéer om bra saker som kan leda till framgång. Sno några av konkurrentens idéer och lägg in dem i er egen plan. Och det viktigaste av allt: skippa censuren och inse att allt är möjligt.