Sveriges största tidning om konferenser och möten

Mötesstäder i norr gör gemensam sak framåt

Umeå och Skellefteå jobbar, som de enda städerna i Västerbotten, strategiskt med att attrahera möten och konferenser. Coronapandemin har skjutit den globala mötesindustrin i sank och förändrat den i grunden. Denna förändring kräver ny kunskap och nya mötesprodukter och affärsmodeller. Visit Umeå och Visit Skellefteå inleder nu en utvecklingsresa tillsammans med sina mötesaktörer.

Den snabba digitaliseringen och restriktioner mot att resa kräver ny kunskap och nya mötesprodukter och affärsmodeller.

– Möten och konferenser är viktiga för att skapa nya nätverk, utbyta erfarenheter och kunskap och höja kompetens. De bidrar också till besöksnäringsföretagens välmående året runt, skapar efterfrågan på god infrastruktur och driver affärsutveckling och investeringar. Därmed är de otroligt viktiga för tillväxten och utvecklingen i Västerbotten, säger Cecilia Frank på Visit Skellefteå.

Mötesindustrin är värst drabbad

Visit Umeå och Visit Skellefteå har i samarbete med Region Västerbotten turism samlat information kring pandemins effekter på besöksnäringen i regionen med hjälp av enkäter som regelbundet skickats ut till företagen. Resultatet från dessa ger vid hand att företagen i vår region, precis som i andra delar av landet drabbats hårt av pandemin. De hotell, konferensanläggningar och eventföretag som har sina största intäkter från konferenser, möten och evenemang är bland de värst drabbade.

Sara Kulturhus i Skellefteå

Framtidens hållbara mötesstad

Besöksnäringsorganisationerna inleder nu arbetet med ett utvecklingsprogram för aktörer i Västerbottens mötesstäder med syfte att skapa insikter, kunskap och utveckling kopplat till ny efterfrågan och nya behov.

-Mötesindustrin står nu inför helt nya utmaningar med en snabb digitalisering och nya kundbehov samtidigt som de flesta anläggningar har reducerad personalstyrka i och med permitteringar och uppsägningar, säger Gabriella Hed Vall på Visit Umeå. Vi ser ett stort behov att stötta våra mötesaktörer i den utvecklingsresa som nu inletts och vi är övertygade om att vårt samarbete kommer att göra resan mer effektiv och framgångsrik för alla involverade parter.

Utgångspunkten blir gruppens gemensamma förståelse för att alla aspekter av hållbarhet måste vägas in när nya idéer kläcks och nya vägar prövas. Utvecklingsprogrammet går under namnet Framtidens hållbara mötesstad och har som mål att utveckla ny kompetens och nya hållbara mötesprodukter och affärsmodeller.

Projektledare för programmet är Gabriella Hed Vall, Visit Umeå och Cecilia Frank, Visit Skellefteå.

Söker du inspiration eller vill boka nästa möte i någon av regionerna hjälper dig dig gärna helt kostnadsfritt. Klicka här.

Kontakta redaktionen