Sveriges största tidning om konferenser och möten

Extremt behov av stöd till mötesindustrin nu!

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Logiintäkterna uppgick till 16,8 miljarder kronor, en minskning med 14,7 miljarder jämfört med året innan. Det är nattsvarta siffror för hela besöksnäringen och för mötesindustrin är riktade stöd akut om inte Sverige tänkt sig ta betala på annat vis.

– Det blev ett historiskt dystert år för besöksnäringen med stora intäktsbortfall och många varsel. Den återhämtning vi sett i industrin har inte visat sig inom tjänstesektorn, utan hotell och restauranger har drabbats stenhårt av pandemin och restriktionerna, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

70 procent minskning av utländska gästnätter

I samband med utbrottet av coronaviruset i mars minskade de utländska gästnätterna med 70 procent under 2020. Störst minskning uppmättes under april, 88 procent jämfört med april 2019.

Gästnätterna minskade i alla län

Jämfört med 2019 minskade gästnätterna under 2020 för alla Sveriges län. Störst minskning hade Stockholms län, följt av Västra Götalands och Kronobergs län. Minst tappade Gävleborgs län, följt av Blekinge.

– Det var egentligen bara under sommaren 2020 som vi kunde se vissa ljusglimtar, så som att den svenska fjällturismen ökade när man inte kunde resa utomlands, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Det står helt klart att vår bransch behöver extra stödåtgärder, utöver vad som redan presenterats från Regeringens håll. Siffrorna talar sitt tydliga språk. För att rädda arbeten och människor på riktigt behövs riktigt och riktat stöd. Vi är också skattebetalare och flertalet aktörer inom mötesindustrin kommer inom kort inte hålla ut längre. Inte på grund av en dålig idé eller affärsverksamhet utan på grund av en pandemi med självklart samhällsansvar och restriktioner.

Statistiken bygger på preliminära siffror där det kan förekomma en viss eftersläpning. Den slutliga statistiken publiceras i april 2021Därför ska resultatet tolkas med viss försiktighet.

Redaktionen, med hänvisning till Tillväxtverket pressmeddelande.