Sveriges största tidning om konferenser och möten

Nio av världens mest hållbara städer finns i Norden

Här är hela listan av världens mest hållbara städer som GDS-movement utser varje år. Europa dominerar och 9 av de 21 mest hållbara städerna finns i Norden

Om GDS-movement

GDS-movement indexet är ett prestandaförbättringsprogram för att göra turist- och eventnäringen mer hållbar. De mäter och utser varje år mest hållbara destination. Indexet mäts på 69 punkter inom fyra områden:

Miljö  –  hur resmålen arbetar och lever upp till sina klimatförändringsåtagande, kolutsläpp, förnybar energi, resurs- och vattenhantering, kollektivtrafik och luftföroreningar.

Socialt   – hur staden jobbar mot korruption, för personlig säkerhet, tillgång till information och kommunikation, hälsa och välbefinnande ser ut. Här används index som Social progress index och Corruption perceptions index.

Leverantörer   –   adresserar hållbarhetsåtagandet hos de lokala arrangörerna i branschen såsom hotell, restauranger, flygplatser, evenemangsbyråer och arenor.

Destination bolag   –  hur arbetar destinationsbolag och turistbyrå med hållbarhets- och förnyelsestrategi, ledarskap, kommunikation samt uppföljning och rapportering av dessa.

Läs mer här.