Sveriges största tidning om konferenser och möten

Nordic Choice Hotels slopar de obligatoriska munskydden

nordic choice hotels
nordic choice hotels slopar munskydd hos anställda

Som första hotellkedja i Norden så införde Nordic Choice Hotels i augusti 2020 obligatoriskt munskydd för hotellanställda. Beslutet var en i raden av åtgärder för att bidra till minskad smittspridning av covid-19.

Som en konsekvens av att de nordiska länderna nu i allt större grad öppnar upp samhällena och minskar restriktionerna så tar nu Nordic Choice Hotels bort de obligatoriska munskydden.

– Vi var snabbt ute med smittskyddsåtgärder för att både skydda vår personal men också våra gäster. Det har varit en uppmärksammad och uppskattad åtgärd från våra gäster men såklart påfrestande för vår personal att arbeta iförda munskydd. Nu bedömer vi äntligen att det är dags att lätta på detta krav och återigen kunna le synligt mot gästen, säger Nordic Choice Hotels koncernchef Torgeir Silseth.

Att munskydden nu tas bort innebär inte att andra smittskyddsåtgärder minskar. Även fortsättningsvis så följer Nordic Choice Hotels myndigheternas restriktioner som bland annat innebär social distansering, god handhygien, begränsningar vad gäller restauranger och möten samt att personalen stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom.