Sveriges största tidning om konferenser och möten

Nordic Choice Hotels vinner pris för omvänd rekrytering

Nordic Choice Hotels har fått utmärkelsen Årets initiativ 2021. Priset vanns för det svenska initiativet att skapa nya arbetstillfällen för sin personal som sagts upp under pandemin. Initiativet ledde till att hundratals anställda fick nya jobb i andra branscher. Arbetsförmedlingen skedde digitalt.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel och spännande idéer som på olika sätt bidragit till ett ökat ansvar för framtidens arbetsplatser. Denna gång var temat Framgång i motgång.

Nordic Choice Hotels, som var en av tre finalister, vann med initiativet Digital jobbförmedling där arbetssökande och ett 20-tal rekryterande arbetsgivare kunde mötas digitalt. 700 personer deltog och minst 150 av dem lyckades få nya jobb. Efter att situationen förbättrades började även Nordic Choice Hotels använda metoden för att rekrytera personal till sina befintliga och nyöppnade hotell.

– Det här var ett sätt för oss att inte bara hjälpa våra medarbetare till nya jobb utan också bidra i den mån vi kunde för att stötta andra branscher som var under press. Digital jobbförmedling var ett sätt för oss att på ett säkert, tryggt och organiserat sätt koppla samman vår uppsagda personal med arbetsgivare som hade behov av ny arbetskraft, säger Cecilia Linnér, Head of Culture på Nordic Choice Hotels.

Juryns motivering löd: I en tid där det för många vore lätt att endast tänka på företagets egen vinning väljer Nordic Choice Hotels att i stället se längre än bara för dagen. Genom sitt initiativ att för sina anställda möjliggöra en Digital jobbförmedling, har Nordic Choice Hotels visat att det går att hitta kreativa lösningar för medarbetare i en svår situation. Den digitala jobbförmedlingen skapade nya jobbmöjligheter i stället för tvingad arbetslöshet.

Utmärkelsen delas ut av Ledarna inom privat tjänstesektors (LPT).