Sveriges största tidning om konferenser och möten

Ny webbplats ska attrahera fler kongresser till Östergötland

Nico Nauta och Jenny Ökvist Irwin på East Sweden Convention Bureau kan kostnadsfritt hjälpa lokala mötesägare att attrahera stora möten till regionen. Foto: Johanna Demir Photography

Nu lanseras en ny webbplats som ska underlätta i arbetet med att attrahera fler större nationella och internationella möten och kongresser till Östergötland.

Bakom webbplatsen står East Sweden Convention Bureau, ett regionalt samarbete vars främsta uppgift är att attrahera mötesbokare att förlägga sina möten i Norrköping och Linköping.

Målet är att attrahera nya större möten till regionen, såväl internationella som nationella. Under pandemin har mötesbranschen dock varit hårt drabbad och flera större möten och kongresser som var planerade i Östergötland har blivit uppskjutna eller inställda det senaste året.

Enligt många bedömare kommer en omställning att ske efter pandemin, med fler digitala möten såväl som hybridmöten (en blandning av fysiska och digitala möten). Men det råder ingen tvekan om att den kunskapsförmedling möten innebär kommer att kvarstå och East Sweden Convention Bureau blickar därför framåt.

-Stora möten och kongresser har en planeringshorisont på upp till fem år och därför ser vi goda möjligheter att attrahera nya möten de kommande åren. Därför har vi bland annat passat på att arbeta fram vår nya hemsida som verktyg så att vi stärker oss i konkurrensen. Stora möten bidrar till turistekonomiska effekter, samtidigt som de tillför ny kunskap och sätter regionen på kartan, säger Jenny Ökvist Irwin, affärsutvecklare, och ena halvan av duon som utgör East Sweden Convention Bureau.

East Sweden Convention Bureau är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Region Östergötland och ett drygt 30-tal andra partners bestående av mötes- och boendeanläggningar, mötesbokare och de båda flygplatserna i Östergötland.

Vi hjälper dig att boka ditt möte helt kostnadsfritt i Östergötland. Kontakta oss idag!