Sveriges största tidning om konferenser och möten

Se filmen om varför det är viktigt att mötas!

En bra företagskultur skapas och förstärks i personliga interaktioner och ger effektivitet och attraktivitet.

Text: Redaktionen – Foto: Göran Ekeberg – #viktigtattmötas

Konsekvenserna av att ”jobba hemma” är uppenbara för mötesindustrin. Men vad är konsekvenserna för alla de som jobbat hemma i över ett år eller de företag som inte haft fysiska möten på ett år? 

Den 16 mars 2020 uppmanade Folkhälsomyndigheten att ”de som bor i Stockholmsregionen och som kan jobba hemma bör göra det”. Konsekvenserna av detta budskap var att mötesindustrin i princip upphörde att existera inom någon vecka. Sedan dess har budskap och restriktioner fortsatt att måla mötesindustrin som ett riskområde för smittspridning, trots att branschen i princip var den första att stänga ner samt kontinuerligt arbetat med långtgående åtgärder för att minimera riskerna för de få möten som genomförts under året. En viss ljusning i branschen syntes inför hösten 2020, då företagen och organisationer insåg av behoven av fysiska möten både för företagens framtida konkurrensförmåga samt personalens välmående.  

”Jobba hemifrån”

Magnus Ericsson, initiativtagare till Viktigt att mötas

Uppmaningen från Stat och myndigheter att ”jobba hemifrån” har legat konstant sedan mars 2020 och trots diskussioner i slutet av september om att eventuellt öppna upp för större evenemang var regeringen tydlig med att uppmaningen ”jobba hemifrån” inte skulle ändras. Smittspridningen tog ny fart under hösten 2020 vilket ledde regeringen till att fatta beslut om allvarligare restriktioner än tidigare under pandemin. Bland annat förstärktes uppmaningen om att ”jobba hemma” den 18 december från vice Statsministern med att ”såväl offentliga som privata arbetsgivare ska se till att all icke-essentiell personal arbetar hemifrån”. Även under våren 2021 har flera uppmaningar kommit om att arbetsgivare inte gör tillräckligt för att tillåta sina anställda att arbeta hemma.  

50 personers regeln har aldrig gällt

Mötesindustrin som helhet har inte några större direkta restriktioner, exempelvis har den berömda 50 personers regeln aldrig gällt för möten. Trots det har mötesindustrin varit bland de branscher som drabbats hårdast. Detta utan några direkta belägg för att möten och konferenser inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt.   

Konsekvenserna av att ”jobba hemma” är som sagt uppenbara för mötesindustrin. Men vad är konsekvenserna för alla de som jobbat hemma i över ett år eller de företag som inte haft fysiska möten på ett år? 

Under pandemin har vi lärt oss att det faktiskt är möjligt för många att arbeta hemifrån och att det i väldigt många situationer går utmärkt att ha möten på Teams eller Zoom. Precis som vid alla kriser eller större förändringar klarar vi av mycket mer än vad vi tidigare trott. Höj och sänkbara skrivbord har skeppats hem till hus och lägenheter och digitala luncher, AWn och andra sociala tillfällen har införts för att simulera kafferasten på kontoret eller den riktiga AWn. Många anställda har uppskattat möjligheten att få vardagen att gå ihop samtidigt som många röster börjar uppmärksamma att det mentala välmåendet hos många är historiskt lågt.