Sveriges största tidning om konferenser och möten

Skellefteå – Grönare med fokus på hållbarhet i framtiden

Vikten av att arbeta med hållbar utveckling är större än någonsin. Ett snabbt växande Skellefteå gör att destinationen nu ökar takten och går med i nätverket Global Destination Sustainability Movement.

Hållbarhet har länge varit i fokus i Visit Skellefteås arbete med att utveckla destinationens attraktivitet. Nu tar man arbetet vidare genom att gå med i Global Destination Sustainability Movement (GDSM). GDSM är ett nätverk av destinationer som idag har ett 60-tal medlemmar världen över, exempelvis Göteborg, Sydney och Barcelona.

En viktig del av samhällsutvecklingen

Syftet är att destinationen ska identifiera såväl styrkor som svagheter och gör det även möjligt att jämföra destinationer på en internationell nivå, baserat på FN:s Globala Hållbarhetsmål. Arbetet leds av Visit Skellefteå i samverkan med Skellefteå kommun och företag i besöksnäringen.

– Som destinationsbolag vill vi vara en aktiv part i Skellefteås utveckling, säger Maria Broman VD på Visit Skellefteå. Besöksnäringen är en viktig del av samhällsutvecklingen och bidrar till att skapa en destination som är hållbar, varierande och välkomnande för alla. Vi väljer att gå med i GDSM för att systematisera och konkretisera vårt hållbarhetsarbete och stärka Skellefteås attraktivitet.

EU:s Social Progress Index

Guy Bigwood, Managing Director på GDS Movement välkomnar Skellefteå i nätverket.

Skellefteå befinner sig i centrum för den gröna omställningen i Europa, bland annat tack vare Northvolts etablering, och har många goda förutsättningar för att vara en hållbar destination. Här finns tillgången till 100% förnybar energi och närheten till natur och rekreation. Skellefteå är också en del av Region Övre Norrland som toppar listan över EU:s Social Progress Index, kommunen arbetar aktivt med folkhälsa och andra aspekter som rör den sociala hållbarheten och i kommunen finns företag som ligger i spetsen för återvinning, elektrifiering, automatisering samt hållbart byggande i trä.