Sveriges största tidning om konferenser och möten

Snigelfart på stöden till företag riskerar bli stor konkursfaktor

Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare

Regeringen meddelar i dag att omställningsstödet förlängs. Förändringen är välkommen, men löser dessvärre inte dagens akuta problem där stödpengar sitter fast i handläggning.

Stockholms Handelskammare ser positivt på att regeringens avsikt att förlänga omställningsstödet till följd av pandemin. Däremot är handelskammaren mycket kritisk till hanteringen av det aktuella stödet.

En outhärdligt stress hos företagen

Det har exempelvis inte varit möjligt att söka omställningsstöd för perioden efter sista juli 2020.

– Dagens besked är positivt, men det mest akuta problemet är den mycket svaga hanteringen av stöden. Det tål att understrykas att det inte ens varit möjligt att söka dessa stöd under senaste halvåret och det är ytterst oklart när pengarna till slut kommer att betalas ut. Det är en propp i systemet som måste lossas, för dagens senfärdighet skapar outhärdlig stress hos företagen och höjer risken för onödiga konkurser, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Det är sannolikt så att fram till dess att vaccineringen är fullt utförd och vi ser en normalisering så kommer de mest utsatta branscherna behöva fortsatt stöd. Därför är det viktigt att vaccineringen kan hanteras effektivt och att stödutbetalningarna kommer ut i verksamheterna betydligt snabbare, säger Stefan Westerberg.