Sveriges största tidning om konferenser och möten

Stödpengar till företag inom natur- och ekoturism

Nu kan företagare inom natur- och ekoturism få stöd för att utveckla och ställa om sin verksamhet under och efter pandemin.

Tillväxtverket erbjuder utvecklingscheckar på mellan 50 000 och 150 000 kronor som till exempel kan användas för att marknadsföra sig mot nya målgrupper eller hållbarhetscertifiera verksamheten. Satsningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och är en del i Tillväxtverkets uppdrag att stärka förmågan till förändring och omställning i besöksnäringsföretag och att främja ekoturism.

Hållbar utveckling och omställning

-Det känns viktigt att kunna erbjuda det här stödet som kommer att vara till stor nytta för små företag inom natur- och ekoturism att ställa om och utvecklas. Inte minst utifrån vad pandemin för med sig, men även utifrån behovet av klimatomställning och digitaliseringen som också ställer krav på utveckl-ing. Stödet ska långsiktigt bidra till att stärka svensk naturturism, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.   

Utvecklingschecken ska bidra till att stärka företagets förmåga till hållbar utveckling och omställning.  Det kan handla om att styra om eller anpassa sin verksamhet till följderna av pandemin, klimatomställningen eller den digitala strukturomvandlingen.  

Checken kan också användas till målgrupps- och marknadsanalyser, marknadskommunikation, digital utveckling, hållbarhetsinsatser och för att utveckla hållbara produkter och tjänster.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av små företag inom natur- och ekoturism i hela landet som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster med naturupplevelsen i cent-rum. Även enskilda firmor kan söka. Ansökan är öppen fram till 30 juni, eller så länge pengarna räcker.