Sveriges största tidning om konferenser och möten

Stor renovering och nytt namn väntar i Jönköping

Elmia Kongress- och Konserthus får välbehövlig renovering och byter samtidigt namn till Jönköping Konsert och Kongress

Elmia Kongress- och Konserthus är ett hus som året runt fylls med allt från konserter, kongresser, konferenser och möten. Fastigheten som byggdes år 1990 är nu i stort behov av att uppdateras och moderniseras. Nu vill ägarna möta framtidens behov.

Gästerna är både Jönköpingsbor och tillresta besökare från hela världen. I 31 år har fastigheten tjänat staden väl, men nu är det dags för en välbehövlig renovering. Nu har ägaren beslutat om ett investeringsmedel på 24MSEK under en 3-årsperiod, som oavkortat går till projektet Uppgradering av Jönköping Konsert och Kongress.

Akuta behov av förbättringar och investeringar i lokalerna

För att fortsatt vara en attraktiv stad att besöka, leva och verka i finns en tydlig efterfrågan på en modern och hållbar fastighet som rymmer både konserter, kongresser och konferenser. Elmia AB och Destination Jönköping AB har ett gemensamt uppdrag gällande kongress- och konserthuset som ägs och förvaltas av Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB. För att verksamheterna ska kunna fortsätta fullgöra sina uppdrag och behålla beläggningsgraden finns akuta behov av förbättringar och investeringar i lokalerna.

Ett konsert- och kongresshus som är kompatibelt med framtiden

– Det finns en hård konkurrenssituation på marknaden där vi konkurrerar med andra konsert- och kongresshus runt om i Sverige om att få hit intressanta möten, konferenser och föreställningar på en kommersiellt styrd marknad. I en jämförelse med andra konsert- och kongresshus ser vi att många har renoverat och investerat i sina hus vilket gör dem attraktiva på marknaden, säger Charlotte Guldstrand, t.f. VD Destination Jönköping. För att kunna leverera helhetsupplevelser som motsvarar arrangörens, artistens och publikens förväntningar på en modern kultur- och mötesarena behövs ett konsert- och kongresshus som är kompatibelt med framtiden och stärker kulturens plats både i staden och i regionen, fortsätter hon.

Nytt namn

I samband med omtaget för huset görs även ett namnbyte från Elmia Kongress- och Konserthus till Jönköping Konsert och Kongress. Elmia är ett starkt och bra varumärke, men namnbytet kommer göra det ännu tydligare för tillresta gäster, men även belysa att det är Jönköpingsbornas konsert- och kongresshus. Verksamheterna i huset har en stor betydelse för besöksnäringen i kommunen och nu vill man fortsätta skapa ett än mer levande hus för kultur och möten där alla ska känna sig välkomna.

Söker du mötesmöjligheter Jönköping? Vi hjälper dig kostnadsfritt att hitta rätt – från start till mål.