Sveriges största tidning om konferenser och möten

Svensk toppskola vill utbilda studenter inför rebooten av hotell-och restaurang

Från vänster: Jon Halligan (VIE education), Carina Nilsson (SSHLs VD och rektor), Christina Peters (IBCPs koordinator), Carl Palmlund (Royal Park Stockholm), Levi Kritikos (SEG), Damian Bacchoo (VIE education). Foto av Anette Brandt, SSHLs kommunikatör

Swiss Education Group (SEG) och VIE Education inleder samarbe med en av Sveriges mest prestigefyllda skolor för att lansera ett nytt program, International Baccalaureate Career-related Programme (IBCP). Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har ansökt om att bli den andra skolan i Sverige för att erbjuda ett IBCP inom företagsekonomi, restaurang- och hotell-management.

– Vi ser fram emot det nya programmet. Det är en fantastisk möjlighet för oss att utforma det tillsammans med experterna. Vi vill att ungdomar utvecklar innovativa förmågor och ser nya möjligheter eftersom hotell-och restaurangbranschen genomgår en period av massiv förändring. Programmet utgör en unik möjlighet för studenter att utveckla branschspecifika färdigheter och vara en del av det vi kallar för ‘rebooten’ av hotell-och restaurangbranschen”, säger Christina Peters, IBCP koordinator vid SSHL.

Direktantagning till César Ritz Colleges Switzerland

Vid godkänd examen från programmet, certifierat av SEG, erbjuds studenter direktantagning till César Ritz Colleges Switzerland, eller akademiska poäng för att söka in på en av de andra internationellt erkända skolorna som ingår i SEG. César Ritz Colleges Switzerland kommer att ha ett tätt samarbete med SSHL kring programmet genom att organisera gästföreläsningar och workshoppar på skolan samt erbjuda studiebesök för studenterna i Schweiz.

Att fylla ett tomrum

– Det gemensamma målet för samarbetet är att förenkla studenternas väg mot en karriär inom hotell-och restaurangbranschen”, förklarar Jon Halligan, direktör för utbildning vid VIE Education, som utformar läroplanen. 

Det finns många kurser där ute som är ganska allmänna, men vi kände att det inte var tillräckligt bra för det vi ville göra. Vi lägger en starkare grund som kommer att ge eleverna utbildningssäkerhet och påskynda deras väg till karriären, säger Jon.

Han tillägger att det nya programmet kommer att kombinera den akademiska styrkan hos IB Diplom med professionellt lärande och tillämpning. Den unika läroplanen kommer att utformas kring ett grundläggande program, som fungerar som en stödpunkt för att föra samman dessa två aspekter och säkerställa att de är relevanta och sammanhängande.

Den som skall stärka kopplingen mellan branschen och programmet är Royal Park, en ledande hotellkedja, som kommer att förse SSHL med gästföreläsningar och praktikplatser. Carl Palmlund, VD för The Conscious Luxury Hotel Group och Destination Royal Park, har varit verksam som rådgivare under hela processen för att säkerställa att programmet kommer att vara relevant vad gäller de utmaningarna som branschen står inför idag. 

Hela branschen kräver en omprövning och vi måste fokusera på att skapa ledare för framtiden

Branschen har blivit hårt drabbad, och det är en fantastisk möjlighet för både lärare och studenter att börja fokusera på den nya hotell-och restaurangnäringen. Hela branschen kräver en omprövning och vi måste fokusera på att skapa ledare för framtiden. Jag tror att detta program har mycket goda förutsättningar att göra just detta, avslutar Carl Palmlund.