Sveriges största tidning om konferenser och möten

Välj chef med omsorg

Foto: Kristian Pohl

”Du blir som de människor du tillbringar mest tid med” är ett citat av Jack Canfield, författare av Chicken Soup for the Soul. Om jag beklagar mig över en person brukar min svåger dra just det citatet, med undermeningen – ”Varför väljer du att ha den personen i ditt liv?” 

Det kan uppfattas hårt, men egentligen är det en positiv och bra uppmaning. Det går alltid att gömma sig bakom olika ursäkter, men i slutändan bestämmer du i ditt liv. Du väljer vilka personer du vill vara med och hur mycket tid du vill tillbringa med dem. Oavsett om det gäller din partner, dina vänner, dina kunder eller din chef.  

När det kommer till ditt yrkesliv är chefen troligen den mest tongivande personen. Om du arbetar tillsammans med en bra chef underlättar det framgång i ditt arbete, ditt välmående och på sikt din karriär. Omvänt kan en dålig chef göra att du presterar sämre på jobbet, får sämre karriärutveckling och i värsta fall mår dåligt. Du behöver därför välja en chef med omsorg. När du tittar på ett nytt arbete, sätt av tid för att säkerställa att den som är chef kommer att bidra till din framgång. Kan du lära dig mycket av den blivande chefen? Kommer du att få det stöd du behöver? Kommer det vara en person som bidrar med inspiration? Kommer du att få tillräckliga krav på dig för att utvecklas?  

Precis som arbetsgivare gör en kontroll av potentiella medarbetare är det klokt av dig att kolla upp din chef. Du kan googla den blivande chefen. Förbered frågor till intervjun precis som chefen förbereder frågor till dig. Du kan be om referenser både från nuvarande medarbetare och från tidigare arbetsplatser. Slutligen rekommenderar jag dig att bedöma huruvida chefen har potential att bli den chef du behöver. Om du bedömer att chefen inte är, eller ens kan komma att bli, bra för dig bör du allvarligt överväga om du verkligen skall börja på den arbetsplatsen.  

Samma sak gäller under din anställning, om du märker att chefen inte var så bra som du först bedömde eller om du senare under anställningen får en ny chef som inte är bra. Då behöver du överväga om du skall fortsätta på det jobbet eller söka dig vidare. 

Precis som du tillbringar mycket tid med din chef så tillbringar din chef mycket tid med dig. En bra chef kommer att välja sina medarbetare med omsorg. Så tänk på att själv vara en person andra vill vara med. 

Om vi utgår från att du blir som de människor du tillbringar mest tid med behöver du göra flera aktiva val än bara vem som ska bli din chef. Du behöver välja att omge dig med människor som gör att du blir den du vill vara.  Du kommer troligen även att behöva välja bort människor som gör dig till någon du inte vill vara.  

Att inte välja är också ett val. Det kallas passivitet. 

Patrik Nordkvist