Sveriges största tidning om konferenser och möten

Vår Gård lanserar ny mötesdesign för hållbart samskapande

Den historiska hotell och konferensanläggningen Vår Gård är idag en stark aktör inom mötesbranschen med lång erfarenhet av att anordna möten och event i en inspirerande miljö. Syftet har alltid varit att skapa unika upplevelser där miljö, mat och service ligger på en hög nivå, men idag vill man ta det ett steg längre – Vår Gård vill vara med och påverka dig och din verksamhet för en mer samskapande och hållbar värld.

Från en företagskultur som grundar sig i starka värderingar där hållbarhet, inkluderande förhållningssätt och ansvar för omvärlden alltid legat i fokus har nu en ny plattform inom mötesdesign växt fram. Vår Gård med VD Kadi Upmark i spetsen vill leva som man lär och skapa förutsättningar även för sina gäster och företagskunder att utvecklas, både som individer och som grupp under sin konferens. Genom att samarbeta med väl utvalda aktörer inom bland annat ledarskapsutveckling, kommunikation och mental träning erbjuds kunderna att ta del av nya verktyg och insikter under sitt möte på Vår Gård. Målet är att skapa framgång och utveckling inifrån och ut. Kadi berättar hur hon ser på sin och Vår Gårds roll att vara med och påverka.

– Jag har länge känt ett starkt behov av att lyfta blicken och ställa oss frågan – vad händer med oss och våra verksamheter om vi börjar se saker ur ett holistiskt perspektiv? Att se hela människan och våga leva fullt ut. Jag tänker att varje människa är en del av något större, en del av en helhet som sträcker sig bortom ens vardagliga bubbla. Vår tankesmedja eller vision har resulterat i ett sammanlänkat Community där vi hoppas påverka en större helhet. Både dig som ledare och din verksamhet, men även dig som person och dina relationer. Med vår nya satsning vill vi lyfta vår kollektiva förmåga där vi samskapar mot en mer hållbar värld och kan nå vår fulla potential. 

Som en del av lanseringen har Vår Gård skapat en festival där inbjudna gäster och kunder kommer få delta i inspirerande föreläsningar och workshops under en heldag på Vår Gård. Föreläsningsfestivalen som fått namnet ”Tillsammans” blir en startpunkt för kommande samarbeten och möjligheter framöver. Tanken är att skapa mervärde och nya insikter för kunden, men även locka fler potentiella samarbetspartners att vilja delta i utvecklingen av hållbara framgångsrika företag. Konceptet kommer på sikt genomsyra hela Vår Gårds verksamhet genom temahelger, hotellpaket och öppna nätverksträffar för alla. Festivalen går av stapeln den 19 juni och förutom massor med spännande föreläsningar och workshops kommer gästerna bjudas på visningar, god mat och ett avslutningsparty med mingel och musik.

– Vi vill skapa en dialog med dig som gäst och konferensdeltagare genom att hylla helhet och vi vill göra det tillsammans mer er, avslutar Kadi.