Sveriges största tidning om konferenser och möten

Varför så ont om varför?

Har du en 3–4 åring hemma? Eller har du haft? Eller har du träffat en? 

De ställer samma geniala fråga, om och om igen: -Varför? 

Det är deras sätt att upptäcka och förstå sig på världen.  

Det har gått 13 år sedan när motivation- och ledarskapsförfattaren Simon Sinek gjorde sitt TED talk som spreds sig som en löpeld över världen – Start with why

(Sök på nätet om du inte sett den!) 

Jag arbetade även då med att hjälpa organisationer till en bättre intern kommunikation och möteskultur. Jag jublade, nu äntligen kommer företag och organisationer jobba med att bli syftesdrivna. (syftet besvarar frågan varför). 

Men icke. Världen må förändras, men vi människor är långsamma. 

Nu börjar allt fler prata om just syftesdrivna organisationer. 

Varför finns vi? Vem är vi till för? Vad bidrar jag med?  

Min uppfattning om för att få en syftesdriven organisation är att alla möten, som skall utgå från verksamhets- eller affärsplanen, har ett tydligt syfte och mål. 

Studier visar att över hälften av alla möten saknar ett syfte. Vi vet alltså inte varför vi har mötet.  

När jag kommer in i organisationer så får alla svara på just den frågan och de flesta säger att ca 75% av alla möten har det. När de jobbat igenom sina möten konstaterar de att knappt 20% egentligen har ett relevant syfte. 

Vi tror att vi har ett syfte, men oftast är det i bästa fall några konkreta mål. 

Definitionen av ett syfte är att skapa mening och tydliggöra nyttan varför vi ses. Den skall ge energi och motivation att delta. Syftet skall skapa en positiv känsla. 

De flesta organisationer håller på med för mycket som inte skapar värde. De sista årtiondena har vi bara adderat system, processer och förändringsarbete utan att vi har tagit bort något annat. Vi bara tillför. Det blir kontraproduktivt. Vi måste bli mycket bättre på att ta bort.  

Vi vuxna har mycket svårt att ta bort, eftersom avsikten en gång i tiden när vi lade till så var avsikten god. 

Även här kommer det magiska ordet till stor nytta. Tänk rumpnissarna!  

Voffo dådå? Voffor gör di på detta viset? 

Det är dock svårt att ta bort själv, be en kollega agera 3-åring eller rumpnisse helt enkelt. 

Bara när det gäller i möteskulturen så är det enkelt att frigöra en månads arbetstid för tjänstepersoner. Bara genom att ha rätt möten, med rätt personer och rätt tid. Att dra ner varje mötestimme i en organisation med 17min ger den effekten. Hand upp om du gillar den tanken! 

När vi ändå har frigjort 30% av mötestiden så går det att frigöra minst lika mycket till om vi vågar ställa varför frågan även i andra delar i organisationen.  

Och vips har vi en syftesdriven organisation.  

På köpet får vi fler motiverade medarbetare som i sin tur skapar större engagemang. Vi behöver arbetssätt som skapar motivation och engagemang. Det uppstår inte av sig själv.  

Så gör som Simon Sinek säger! Start wtih why! 

Micke Darmell, föreläsare och författare inom intern kommunikation, möteskultur och tid.