Sveriges största tidning om konferenser och möten

Vet du vad som är värdefullt? För dig och andra

Få hade nog föreställt sig att elpriset skulle nå de nivåer vi nu ser. De flesta av oss, inklusive våra politiker, har värderat tillgången på el för lågt. Detsamma gäller många andra områden. 

Det går aldrig att helt undvika problem och utmaningar. Den som vet vad som är värdefullt kommer dock att lyckas betydligt bättre.  

När det kommer till ekonomi är det enkelt med värde. Finns det mycket av något innebär det lågt värde och vice versa. Men är det verkligen så enkelt? Var el mindre värdefull för oss när det inte var en bristvara? Kanske förstod vi bara inte hur viktigt det är för oss. 

Det är lätt att vara efterklok både gällande ens egna val och andras. Du kan börja med att fundera på om du har tagit rätt beslut i ditt liv utifrån vad som är värdefullt för dig.  

Har du spenderat din lön på sådant som är värdefullt för dig? Har du spenderat den på sådant som ger dig värde över tid? 

Här kan någon invända att pengar inte är jämnt fördelade och har man för lite pengar kan man inte göra sådana prioriteringar. Låt oss därför ställa samma fråga gällande tid, den mest rättvisa tillgången som finns. Vi har alla 24 timmar per dag. Har du spenderat din tid på sådant som är värdefullt för dig? Har du spenderat den på sådant som skapar värde över tid? Troligen kommer de flesta av oss fram till att vi skulle kunna prioritera annorlunda. 

Det är inte nog att förstå vad som är värdefullt för dig, du behöver också förstå vad som är värdefullt för andra. Vissa, som entreprenörer och säljare, ägnar hela dagarna åt att förstå vad som är värdefullt för andra. Det är den förmågan som gör dem framgångsrika.  

Vet du vad du vad som är värdefullt för de som finns i din omgivning? Ta en sådan grundläggande sak som ditt arbete. Vet du vad du gör som är så värdefullt att din arbetsgivare och i slutändan en kund vill ge dig pengar för det? Vet du vad som kommer att vara värdefullt för dem om vi, som det verkar, hamnar i en lågkonjunktur? Samma resonemang kan föras kring alla områden där du på olika sätt behöver samarbeta med andra för att uppnå det som är värdefullt för dig. 

När du vet, eller i alla fall har en god uppfattning om, vad som är värdefullt för dig och andra blir det väldigt enkelt att ta beslut utifrån det. Då är det lätt att fokusera på att säkerställa stabil tillgång på el. Det är självklart att fokusera arbetstiden på det som din arbetsgivare tycker är mest värdefullt. Det blir lätt att välja vad man skall lägga sina 24 timmar på varje dag. 

Text: Patrik Nordkvist