Sveriges största tidning om konferenser och möten

Framgång sker genom att försöka, igen och igen.

I december 1879 visades en funktionell glödlampa upp för första gången. För att lyckas hade uppfinnaren, Thomas Edison, gjort omkring 2 000 försök. Vi skall vara glada att Thomas Edison inte gav upp utan försökte igen och igen.  

Jag uppfattar det som att alltför många ser framgången och inte arbetet bakom. Oavsett om det är en uppfinning, en framgångsrik idrottsstjärna eller en entreprenör. Människor ser och imponeras av framgången eller känner avund inför den. 

Genom att inte förstå eller vilja förstå hur många försök som ligger bakom framgång skapas lätt en felaktig förväntan. Vissa fastnar i tron att inte själv kunna klara det, eftersom man inte förstår hur personen har gått tillväga. Andra blir avundsamma och ser det som orättvist att de inte lyckas, då de inte förstår hur många försök som ligger bakom framgången. 

100 knack, tio snack och ett tack är ett etablerat begrepp inom försäljning. Det används för att visa vägen till en affär. En framgång, i det här fallet en affär, sker inte genom magi. Du har pratat med tio kunder och för att få göra det har du knackat på 100 dörrar. 

Jag ser att vi skulle vinna på att inom fler områden bryta ned framgång och förklara hur det skapas. Oavsett om det handlar om att starta ett företag, få ett jobb eller göra nästa stora uppfinning.  

Genom att förstå hur framgång skapas blir det mer greppbart. De som vill lyckas men inte vet hur, får en tydligare bild av tillvägagångssättet. De som avundas får förhoppningsvis förståelse för att det krävs hårt arbete. Jag ser att det skulle minska press för många människor. Förhoppningsvis skapas ett bättre psykiskt mående när man kan greppa framgång och börja arbeta för det. Det skulle också vara ett sätt att hantera alla gnälliga och avundsamma människor. Framgång oavsett område är ett val att försöka, igen och igen. 

Utmaningen ligger givetvis i att förstå hur man gör. En första ledtråd får vi av 2000 försök eller 100 knack. Det krävs att man försöker och försöker igen. Du lärde dig inte att gå på första försöket men du provade igen. Vill du nå framgång, oavsett område, behöver du anstränga dig och försöka, troligen väldigt många gånger.  

När du lärde dig att gå försökte du upprepade gånger, men du gjorde en sak till. Du iakttog personer som redan gick framgångsrikt. Dina föräldrar, äldre syskon och andra i din omgivning. Du iakttog och lärde dig. Genom att iaktta och lära av personer som är framgångsrika inom området där du vill lyckas, kommer dina många försök att ge snabbare utdelning. 

På Tomas Edisons tid var det svårare att iaktta andra. Idag är det hindret i princip borta. Du kan iaktta via böcker, YouTube, nyheter och så vidare. Det har helt enkelt blivit enklare att dra nytta av andras framgång. Det som gäller nu som då är att försöka, igen och igen.