Sveriges största tidning om konferenser och möten

Inflation i grupprum

Att det är hög inflation i Sverige vet alla, men jag vill prata om en annan inflation. Grupprumsinflationen. 

Alla som bokar grupper över 10 personer vill ha grupprum. Ja, kanske inte precis alla, men det känns så. Vad är det med alla önskemål om grupprum? 

Är det ett resultat av att allt fler arbetar hemma under perioder och företagen ser behovet av att medarbetarna ska få prata ihop sig? Det i sig tycker jag är bra, men man klarar sig långt utan att boka grupprum. Framför allt blir det (många gånger) en onödig kostnad. 

Förstå mig rätt – jag är absolut för att man ska ha gruppdiskussioner. Att öka delaktigheten på möten och i företaget i stort är alltid positivt för framgångarna. Men det finns andra sätt att göra detta på, utan att boka separata grupprum. 

  1. Boka ett större rum där ni sitter i grupper, det som vi i branschen kallar öar. Med öar underlättas de spontana diskussionerna på ett jättebra sätt. Vill föreläsaren ha korta bikupor där deltagarna ska diskutera en fråga lite kort, är det perfekt med öar.  
  1. Nyttja de allmänna ytorna. I stället för att boka dyra grupprum så kan några grupper sitta kvar i det stora mötesrummet och de andra kan sprida ut sig på mötesanläggningen. Idag har i princip alla mötesanläggningar många och stora allmänna ytor för samtal.  
  1. Gå ut och gå – walk & talk! Det bästa är så klart om man kan gå ut och gå samtidigt som man pratar. Behöver ni anteckna det ni kommer fram till så kan ni med fördel använda telefonen till att spela in ljudet. Anteckna kan ni göra efteråt. Walk & talk skapar både inspiration och piggare deltagare. 

Vi i branschen är väldigt tacksamma över det fortsatta höga trycket på mötes- & konferensbokningar. Det gör dock att vi behöver vända och vrida på alla ytor på anläggningarna för att nyttja de till max. Kan vi få våra mötesgrupper att tänka nytt när det gäller grupprum kan vi göra plats för fler möten. Att både mötesdeltagarna får bättre möten och mötesanläggningarna kan maxa sin kapacitet känns som ett vinnande koncept. 

Hur tänker du, bokar du grupprum eller ser du andra möjligheter?